Responsiv webbdesign har varit på frammarsch i webbutvecklingsvärlden de senaste två åren, men i Sverige har tekniken ännu inte fått något riktigt fäste – förrän nu. Allt fler svenska webbutvecklare börjar haka på en typ av webbutveckling som kommer att bli allt vanligare i framtiden. I många fall kan det göra utvecklingen av appar för olika mobilplattformar onödig.

– Det mesta som man utvecklar appar för i dag kan man åstadkomma med en responsiv webbsida, säger Emil Sundberg, grundare av och vd på webbutvecklingsföretaget Snowfire.

Responsiv webbdesign är ett relativt nytt sätt att utveckla webbsidor, men som känns som om det borde varit en självklarhet för flera år sedan när smartmobilerna gjorde sitt intåg på marknaden.

Tekniken går ut på att webbsidan både skalar grafik och anpassar layouten utifrån storleken på webbläsarfönstret. Det behövs inga fler verktyg än vad som redan används i stor utsträckning i dag inom webbutveckling – html5, css3 och Javascript.

Den största skillnaden mellan att utveckla en klassisk webbsida och en responsiv sida, från ett utvecklarperspektiv, ligger i hur man använder de redan etablerade verktygen.

– Rent tekniskt är det inte så stor skillnad, men för att bygga en responsiv sida måste man tänka på andra sätt än tidigare, säger Emil Sundberg.

Fördelen med att sidor skalar utifrån storleken på webbläsarfönstret är dels att det gör utvecklingen av separata mobilsidor onödig och kan därför innebära en minskad webbutvecklingskostnad, dels behöver man i många fall inte heller utveckla appar för de olika mobila plattformarna som finns i dag, eller kommer finnas i framtiden.

Det enda som krävs är att mobilen, datorn eller surfplattan har en hyfsat ny webbläsare.

Trots fördelarna är det först nu som svenska webbutvecklare börjar få upp ögonen för responsiv design. Enligt Emil Sundberg är just appar en av anledningarna till att det har dröjt.

– Det har varit väldigt mycket fokus på appar de senaste åren och mycket av företagens och organisationernas it-resurser har gått till att utveckla appar. Det har nog gjort att utvecklingen av webbsidor prioriterats ner, säger han.

Fakta

  • Responsiv webbdesign innebär att en webbsida skalar och ändrar layout beroende på storleken på webbläsarfönstret.
  • I grunden används så kallad Capability detection. I stället för att sidan undersöker vilken webbläsare som används undersöker den i stället vad webbläsaren är kapabel att göra.
  • För de olika layouterna används flera olika css-mallar som byts ut beroende på förutbestämda tröskelvärden. Om ett webbläsarfönster är 800 pixlar brett eller mindre används en viss layout medan en annan används om fönstret är större. Flera olika mallar och tröskelvärden kan sättas.