I veckan lanserar Sveriges television en ny webbplats som använder sig av responsiv webbdesign. När public service-bolaget bestämde sig för att modernisera sina webbsidor var användandet av just responsiv design en av huvudfunktionerna att införa. En viktig anledning är att SVT då slipper göra olika appar för olika plattformar och på det sättet blir företaget mindre beroende av tredjeparter.

– Som public service-bolag har vi lite andra förutsättningar än andra och vi har inte heller något behov av att stänga in vår publik i någon speciell plattform, säger Lena Glaser, chef för SVTs interaktiva division.

Historiskt sett har SVT varit restriktivt med utvecklingen av appar trots att efterfrågan från publiken varit hög. Enda undantaget är att företagets Playtjänst fått en egen Iphoneapp eftersom företaget märkte att nästan all trafik till webbsidan från mobila enheter kom från Iphone under en tid. Appen finns även i Android Market, men där består den endast av en länkning till Playtjänstens webbsida.

Responsiv webbdesign gör att utvecklingen av appar, i många fall, blir onödig. Det innebär inte nödvändigtvis att SVT inte ska finnas i de olika plattformarnas appmarknader, men enligt Lena Glaser kommer de i så fall mer likna den typen av bokmärken som redan används i Playappen i Android Market.

– Huvudmålet för oss är att det ska vara enkelt att komma till våra sidor och tjänster, säger Lena Glaser.

– Att folk vill ha ett bokmärke är helt naturligt, men det innebär inte nödvändigtvis att det måste vara en app.