Ändå blir distansarbete allt vanligare och det blir därför allt viktigare för cheferna att lära sig hur man leder på distans.
Nyligen utkom Maria Nordengren, konsult och Bengt Olsen, docent vid Uppsala universitet, med en bok som handlar just ledarskap på distans. Ett av deras budskap är att arbete på distans kräver planering.

Svårt med kontakten
Distansarbete ger ju inte samma möjligheter till ansiktskontakt, vilket gör det svårare att kommunicera både ”socialt” och i jobbet. Chefen måste hitta ersättningar för traditionella ledningsverktygen, exempelvis traditionell kontroll och uppföljning.

Utmaningarna är olika vid olika former av distansjobb. Vid offshoring kan det handla om att kommunicera med människor på andra språk, i andra kulturer. I vissa virtuella arbetsgrupper kan ett problem bli social maskning.

Med andra ord gäller det för chefen att undanröja de hinder som finns mot att jobba på distans, både mentala, 
organisatoriska och tekniska. Ändå, fastslår författarna, kan förvånansvärt många arbetsuppgifter utföras på distans.
Komplementerar andra böcker
Boken är inte främst en teknisk hjälpreda, även om vissa aspekter av tekniken belyses. Snarare är den ett bra komplement till de många böcker som finns om distansverktyg och virtuella team.

”Att leda på distans” är därmed en bok som lämpar sig väl för både it-chefer och andra som vill lära sig mer om ”mjuka” aspekter av ledarskap på distans och vd-ar och affärsfolk som vill lära sig mer om distansarbetets möjligheter.