Under åren har Rakel regelmässigt missat att nå upp till de mål för anslutna användare som satts upp. Men det är inte så konstigt anser Stefan Kvarnerås, verksamhetschef för Rakel på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Man måste sätta det i ett sammanhang. När riksdagen tog beslut om Rakel 2003 byggdes ett grundläggande problem in. Då bestämdes nämligen att de statliga aktörerna skulle anslutas medan det var frivilligt för landsting och kommuner, säger han.

Modellen har gjort att många kommuner och landsting dröjt med att gå in även om alla landsting i dag finns med.

– Vid årsskiftet lägger SOS Alarm ner det analoga radionätet och då är Rakel det enda rikstäckande kommunikationssystemet som finns, säger Stefan Kvarnerås.

Han poängterar att oavsett hur avgiftssystemet ser ut så är kostnaden densamma för skattebetalarna.

– Kostnaden per år ligger på runt 500 miljoner kronor. Det är helt skattefinansierat så det som diskuteras nu är egentligen bara hur kostnaderna ska fördelas på olika aktörer.

Polisen skriver i budgetunderlaget att de tycker att avgiften är för hög.

– Ja, men det får stå för dem. Jag kan bara konstatera att de har ett anslag på 20 miljarder kronor och att de i dag betalar 150 miljoner till Rakel per år för sina 25 000 användare.

– Samtidigt tycker jag det är synd att vi bara talar om de finansiella problemen och tappar bort att i grunden är det här ett system som är till för att rädda liv.

Fakta

2003: Beslutet om utbyggnad och införande
Sveriges riksdag beslutar om utbyggnad och införande av kommunikationsnätet Rakel som ska ersätta runt 200 analoga nät.

2006: Starten
Utbyggnaden påbörjas.

2007: Fler tillåts anslutning
Regeringen beslutar att tillåta fler aktörer än skydds- och säkerhetsmyndigheter att ansluta sig, till exempel kommunernas förvaltningar och elbolag.

2010: För få användare
Efter fem års byggande är Rakel färdigutbyggt i hela landet. Runt 30 000 användare finns i systemet mot tänkta 50 000 användare.

2012: Oklar finansiering
Finansieringen inför kommande år fortfarande oklar. Frågan bereds på Finansdepartementet.