Rättssociologerna Stefan Larsson och Måns Svensson, båda verksamma vid internetinstitutet på Lunds universitet, som har undersökt sociala normer kring fildelning. I ljuset av Ipred-lagen 2009 gjorde de två enkäter med tusen ungdomar mellan 15 och 25 år – en innan lagen infördes och en efteråt.

– Vi kan konstatera att fildelningen minskade rejält, men lagen har inte lyckats förändra de sociala normerna över huvud taget, säger Måns Svensson.

Metoden som de mätte sociala normer med är ny. De tillfrågade fick bland annat svara på om de känner att deras föräldrar, vänner, lärare, sambor med flera ansåg att illegal fildelning var fel. Och det visar sig att trycket från omgivningen inte alls existerar.

– Vi hade nog inte förstått att lagen påverkade beteendet, men inte de sociala normerna. Rädslan för att åka fast var värre, säger Måns Svensson.

Undersökningen visade att antalet fildelare minskade med omkring 15 procent mellan den första och andra enkäten.

Parallellt med enkäterna genomfördes också fokusgrupper med niondeklassare. Det gick inte att få några svar på varför de inte kände av några ändrade sociala normer, trots lagändringen. Fildelning verkade som en självklarhet för dem.

– När vi frågade när de senast köpte en cd-skiva fick vi svar som ”jag kommer ihåg en gång när jag var nio år och fick en Absolute music-skiva av farmor...”, säger Måns Svensson.

Sambandet mellan fildelning och "slutet" för musik- och filmbranschen, av upphovsrättsliga skäl, är något som de deltagande i undersökningen inte såg. Eller rättare sagt inte trodde på.

Inte heller Måns Svensson är övertygad om det sambandet.

– Jag tror inte att fildelning kommer att rycka undan mattan för dem. Affärsmodellen kanske måste förändras, men jag tror inte att vi har sett den sista filmen.