Pedagoger är professionella yrkesutövare som kan dra nytta av ett mer utvecklat verktyg.

Med den nya lagstiftningen kring individuella utvecklingsplaner från den 1 januari i år aktualiseras frågan om hur skolan ska kunna dokumentera och målstyra undervisningen.

För lärare finns ett begränsat it-stöd i kärnverksamheten.
Spektakulära funktioner för sms kring frånvaro får stort utrymme, men skapar ingen bättre lärsituation för elever.

Notifikationer kring goda provresultat, höga betyg och närvaro finns det inga lösningar för.

I stället för administrativa program behöver skolan produkter som stöder relationen mellan lärare och elev. Det finns forskning om kognitiva processer som skulle vara möjliga att omsätta i program. För att stöda skolans utveckling måste kommande it-stöd i skolan visa förståelse för elevernas lärstilar och skolans pedagogiska metoder.

Att skapa ett digitalt skrivbord för lärarna med mer än normala kontorsprogram och administrativa program är en stor utmaning för framtidens lärande.

Konstruktiva förslag om gestaltningen av lärarnas skrivbord bör skapas, debatteras och kommuniceras. Skolans intressenter bör också kartläggas bättre.

Pedagogerna är den naturliga noden för att skapa mer engagemang från intressenterna.

I samband med individuella utvecklingsplaner förbättras hemmets möjligheter att delta aktivt i utvecklingen av elevernas lärande. Arbetet måste fortsätta för att sätta fler hjul i rullning.

Andra intressenter som behöver komma bättre in i skolan är näringsliv och allmänheten.

För att förbättra utvecklingen bör skolor och kommuner i dag investera i pedagogiska system som stöd i undervisningen.
Det skulle förbättra pedagogernas möjligheter redan nu och snabba på utvecklingen från produktföretagen.

Paul Linde
Viaecole