Vint Cerf, känd som ”internets fader”, har en t-shirt med texten ”IP on Everything”. En doktorand på universitetet i Berkely har tagit Cerf på orden. Han kör ip över xylofoner, som spelas av människor.

Stuart Geiger, doktorand vid Berkeley, medger att den praktiska nyttan är minimal. Men han anser att experimentet förbättrar förståelsen av hur datornätverk fungerar.

– Man kan verkligen ta vad som helst och flytta det vart man vill, säger Stuart Geiger vid organisationen ACMs konferens i Austin i Texas.

Han genomförde sin demonstration med två microcontrollers från Arduino, ett antal sensorer, två xylofoner och två människor som spelade på dem.

Först skickar datorn ett meddelande i ascii-format till microcontrollern. Microcontrollern konverterar det till hexkod. Hexkoden skickas vidare till en uppsättning lysdioder. Varje tecken i hexkoden (siffrorna 0–9 samt bokstäverna A–F) motsvaras av en diod, och varje diod motsvaras av en platta på xylofonen.

När en lysdiod tänds slår människan an motsvarande ton på xylofonen.

Den andra xylofonen är försedd med sensorer som uppfattar när en ton spelas på den första xylofonen. Tonen översätts tillbaka till hexkod, hexkoden till ascii och så sänds information till den andra datorn. När kommunikationen går åt andra hållet spegelvänds proceduren.

Hastigheten är låg. Det kommer ett tecken i sekunden, vilket motsvarar en baud. (1 200 baud ansågs som långsamt för tjugo år sedan.)

Det tar femton minuter att överföra ett enda paket, och det förutsätter att xylofonspelaren är tålmodig och inte spelar fel.

– Människor är verkligen förskräckligt dåliga gränssnitt, säger Stuart Geiger.

Experimentet gav också deltagarna en aning om hur känns att vara en elektronisk krets. Doktoranden ställde nämligen xylofonspelarna i svarta lådor som isolerade dem från omgivningen.

Det här är inte första experimentet i denna stil. 2001 använde Linuxanvändargruppen i Bergen i Norge brevduvor för att köra ett nätverk mellan två datorer, fem kilometer från varandra. I ett annat experiment har man använt bongotrummor.

– Jag tror inte att jag insåg hur robust och modulär osi-modellen (se faktaruta) är, säger Stuart Geiger.

– Internet konstruerades för primitiv teknik jämfört med vad vi har nu, men vi har ändå inte kunnat förbättra det, för det är en så briljant modell.

Fakta

Open systems interconnection är ett sätt att bygga upp datornätverk i flera skikt som är oberoende av varandra. Skikten hanterar funktionerna i nätverket i olika grader av abstraktion, från det konkreta överförandet av elektriska impulser i koppartråd (eller motsvarande för radio och optisk kabel) till nätbaserad samverkan mellan de program som människor ser på bildskärmen. Man ska kunna göra ändringar i ett av skikten utan att de andra skikten påverkas. Experimentet med xylofonerna visar att den grundläggande funktionen, överförandet av ettor och nollor, kan skötas av människor med xylofoner lika väl som av elektriska impulser i koppartråd. Det gör ingen skillnad för resten av nätverksutrustningen.