E-legitimationen är mitt inne i ett tekniskt generationsskifte. Dagens e-legitimation ska bytas ut mot en mer flexibel plattform, som dock försenats i flera omgångar.

Nu visar det sig att den tekniska övergången riskerar att skapa ett åtminstone årslångt limbotillstånd där myndigheterna inte kan upphandla nya e-legitimationer.

I dag skaffar alla myndigheter e-legitimation till sina e-tjänster genom att göra avrop från Kammarkollegiets ramavtal. Avtalet ger tillgång till e-legg från samtliga utfärdare på marknaden. Ramavtalets giltighetstid har redan förlängts en gång och kan inte förlängas ytterligare. Den sista juni skrotas ramavtalet för gott.

Samtidigt pågår arbetet med den nya e-legitimationsplattformen. Men den är inte klar att använda förrän tidigast i halvårsskiftet 2013. Under det årslånga glapp som uppstår kan myndigheter som vill börja använda e-legitimation för sina e-tjänster inte upphandla tjänsten.

– Det är inte en optimal situation. Det kan inte någon tycka. Det riskerar att skapa en osäkerhet som kan bromsa utvecklingen av nya e-tjänster inom offentlig förvaltning, säger Magnus Kolsjö, e-förvaltningsexpert på revisionsföretaget PWC.

Många myndigheter har redan avropat långa avtal om e-legitimationer som med god marginal överlappar halvårsskiftet nästa år då den nya e-legitimationsplattformen är klar att användas. De påverkas inte av det årslånga tidsgapet. Men för dem som inte gjort det finns det bara ett sätt att undvika att stå utan e-legitimation till sina e-tjänster det närmaste året och det är att blixtsnabbt avropa e-legitimationer innan Kammarkollegiets ramavtal upphör att gälla om bara några veckor, enligt Eva Eklund, kanslichef på E-legitimationsnämnden.

– Om man missar det, då blir det problematiskt. Upphandlingslagarna har förändrats så att man inte kan upphandla från samtliga utfärdare av e-legitmationer när ramavtalet löpt ut, säger Eva Eklund.

Planen är att den nya plattformen ska sjösättas vid halvårsskiftet nästa år. Men för det krävs att riksdagen beslutar om en lagändring.

– Näringsdepartementet arbetar med det här. Tidsplanen är att lagändringen ska träda i kraft någon gång under första halvåret 2013. Sedan går det naturligtvis aldrig att vara helt säker. Men vi har inte fått några andra indikationer än att tidsplanen kommer att hålla, säger Eva Eklund.

Enligt E-legitimationsnämnden finns i dag runt fyra miljoner aktiva e-legitimationer i Sverige. Förra året gjordes uppskattningvis 250 e-legitimationstransaktioner inom offentlig och privat sektor.

Fakta

31 juni 2012: Kammarkollegiets ramavtal för den nuvarande e-legitimationen upphör att gälla. Ramavtalets giltighetstid går inte att förlänga ytterligare.

1 juli 2013: En ny plattform för e-legitimationer beräknas vara färdig att tas i bruk, enligt e-legitimationsnämnden. Det förutsätter att riksdagen beslutar om en lagändring.