Apple försöker få ut uppgifter om den hemliga uppgiftslämnare som gav sajten Powerpage.org information om en produkt som var under utveckling.

Journalister har rättighet och i många länder även skyldighet att skydda sina källor. Men Apple argumenterar för att en sajt som Powerpage.org inte kan ses som en journalistisk publikation och därför har den inte samma skydd som till exempel en tidning i USA. 

Journalister har reagerat kraftigt på detta och hävdar att även mindre etablerade sajter ska ha samma rättigheter.
Argumentet är att mediet är underordnat vikten av att skydda det fria flödet av information.

För Apple är det ett problem att företagshemligheter läcker ut på internet. Även Intel och Business software alliance står bakom Apple och hävdar att deras behov av att skydda hemlig information står över lagarna om press- och yttrandefrihet.