Google+ har länge kritiserats för att vara en spökstad, akterseglad av tjänster som Facebook, Linkedin och Twitter. Google har försökt motsätta sig kritiken. Utvecklingschefen Vic Gundotra har sagt: "Inte nog med att Google+ inte är en spökstad. Vi har aldrig sett något växa så snabbt. Någonsin" i en intervju i New York Times. Och vd:n Larry Page berättade nyligen att Google+ har över 100 miljoner användare.

Men enligt tester som mjukvarutillverkaren RJMetrics har gjort är de användarna inte särskilt aktiva. Åtminstone inte publikt. Företagets data visar att 30 procent av alla de som gör ett publikt inlägg aldrig gör ett andra inlägg, skriver Fast Company.

Undersökningen visar också att det genomsnittliga inlägget har färre än en +1, det vill säga färre än ett svar och färre än en delning. Resultatet baseras på offentlig information från 40 000 slumpmässigt utvalda användare av Google+, varav en tredjedel har publik aktivitet.

En talesman för Google tillbakavisar dock undersökningen.

– Genom att bara söka aktivitet i publika poster är den här undersökningen bristfällig och ger inte en korrekt representation av allt delande och all aktivitet som försiggår på Google+. Som vi har sagt förut så pågår mer delande privat till cirklar och individer än offentligt på Google+. Det vackra med Google+ är att det tillåter en att dela privat – man behöver inte offentligt dela sina tankar, bilder och filmer med världen, säger talesmannen till Fast Company.

Fakta

RJMetrics har valt ut 40 tusen slumpmässiga användare till undersökningen, och använde sedan ett eget verktyg för att mäta all offentlig information som dessa hade. Av de 40 tusen användarna var det en tredjedel som var offentliga, och det är dessa som undersökningen bygger på. RJMetrics förtydligar att resultaten inte nödvändigtvis speglar alla användare, eftersom de bara såg till de offentliga.