Det är välkänt att mängden information ökar lavinartat, både på det publika internet och internt på företagen. Det är bara dumsnålt att inte ta till vara på all information, och det bör göras så snabbt som möjligt. Ju längre man väntar, desto svårare lär det bli att bringa ordning i informationshavet.

Det svåra är att förstå hur man ska hitta värden i en flodvåg av ostrukturerade data. Ju mindre kvantifierbar informationen är, desto svårare är det.

Så länge det finns siffror går det enklare att hitta användningsfall med uppenbar affärsnytta. Att gräva guld i textdata är svårare. Ibland är det svårt att över huvud taget se nyttan med det som kallas fritextsökning (se sid 14–15).

Standardstrategin är att sätta sig ner och tänka igenom vad man ska göra och därefter metodiskt formulera en strategi.

Det kanske är läge att prova ett annat angreppssätt, nämligen att plocka de lågt hängande frukterna först. I praktiken handlar det om att identifiera en väl avgränsad arbetsuppgift och skapa en smidig söklösning för den.

På CS redaktion finns det gott om exempel på möjliga sådana här projekt. Man kan fråga sig hur många timmar om året som läggs ned på att leta efter bilder på flera olika ställen. Omsätt det exemplet till din egen arbetsplats så hittar du garanterat en söktillämpning vars kostnad återbetalas snabbt.

Om man hittar det rätta pilotprojektet och det faller väl ut blir det enklare att få förståelse och acceptans för att skapa heltäckande söklösningar. Sådana ger inte bara effektivare arbete. Så länge majoriteten av ditt företags konkurrenter inte har förstått det här har ditt företag en klar konkurrensfördel.