2007 drar storbanken SEB i gång sitt enorma it-projekt One IT Roadmap, med syftet att modernisera banken både internt och externt. Det ska ge en ny internetbank för privatkunder, nytt säljstöd och standardisering av den underliggande it-plattformens omkring 1 100 gamla system, samtidigt som gamla stordatorsystem fasas ut. Projektet är högprioriterat av bankens ledning och vd Annika Falkengren.

Projektet blir emellertid dyrt. Flera år i rad sätter ökande it-kostnader tydliga spår i bankens resultaträkning och till sist anses projektet så dyrt att SEB i början av 2012 beslutar att bromsa One IT Roadmap, två år i förtid.

I stället ska nu alla projekt gå in i den ordinarie it-utvecklingsverksamheten. Högst prioritet framåt har den del som kallas Common Front, som bland annat ska leda fram till en ny internetbank och ett nytt säljstöd. Ambitionen är att lansera internetbanken i slutet av året.

Men, bara några månader senare, i april i år, läggs även den nya internetbanken på is. Uppåt 300 personer berörs när projektet enligt SEB ska ”utvärderas på nytt”.

CS har nu, med en rad av varandra oberoende källor, kartlagt vad det var som gick snett – och hur mycket pengar SEB spenderat i projekten. Granskningen visar att kostnaden för enbart Common Front-projektet, som innefattar internetbanken och säljstödet, är uppe i mellan 850 miljoner kronor och en miljard.

Räknar man in hela One IT Roadmap, som enligt CS källor hade en ursprunglig budget på mellan fyra och fem miljarder kronor, räcker dock inte den miljarden.

– Den totala notan är sannolikt avsevärt fler gånger högre än så, säger en bedömare i branschen.

Enligt samstämmiga källor var jätteprojektet fel genomfört från början. Redan för två år sedan förvånades experter CS talade med över att SEB valt projekt- och utvecklingsmetoden Rup, i stället för att jobba med mer moderna agila metoder som scrum. I kombination med en hög grad av vattenfallstänkande på strategisk nivå och brist på transparens i projekten har arbetet inte skett tillräckligt agilt.

Dessutom tog SEBs ledning beslutet att genomföra alla delar av projektet på samma gång – något som chefen för kontorsrörelsen Mats Torstendahl också bekräftade i CS den 24 februari var ”för mycket”.

CS har fått uppgifter om att SEB beslutat att fortsätta med de befintliga Cobolbaserade stordatorsystemen under lång tid. Vad som händer med internetbanken är mer oklart. SEB säger officiellt att projektet enbart har en tillfällig paus för utvärdering, men CS källor säger att internetbanken snarare lagts i en malpåse som troligtvis aldrig öppnas igen.

SEBs presschef Anna Helsén bekräftar CS uppgifter om kostnaden för Common Front-projektet där internetbanken ingår.

– Det är ungefär den kostnaden vi har haft hittills. Nu har vi tagit en paus i projektet för att se över strategin. Ett beslut kommer att fattas under eller efter sommaren.

Däremot förnekar SEB att det fattats något beslut angående stordatorernas framtid.

– Utfasningen av gamla system sker successivt och det finns ingen specifik tidsplan för det, säger Anna Helsén.

CS rättar: I en tidigare version av artikeln angavs att SEBs vd Annika Falkengren suttit i styrgruppen för projektet. Det har hon inte gjort, enligt SEB.

Fakta

  • Det stora förändringsprogrammet har haft syftet att modernisera den ålderstigna plattformen och standardisera ett lapptäcke av system. Antalet applikationer skulle skäras ner till en tredjedel och hastigheten i systemen öka rejält.
  • Vad gäller internetbanken för privatkunder skulle den nuvarande Dotnetplattformen bytas ut mot Java på IBMs system.
  • Projektet har haft hög strategisk prioritet från SEBs ledning.