Botkyrka har hoppat av

I ett år har Botkyrka haft en projektorganisation som varit riggad för införandet av Pulsen – men det har inte blivit av.

– Förseningen har påverkat vår verksamhet, det system vi har nu är gammalt och har många brister och vi har inte kunnat byta ut det eftersom Combine inte varit färdigt, säger Anne Saaristo, vård- och omsorgschef i Botkyrka.

– Idén med systemet är bra och det finns inte många alternativ på marknaden men vi har träffat Pulsen och kommit överens om att gå skilda vägar. Vi kommer att göra en egen upphandling, säger hon.

Sigtuna säger nej tack

– Vi hade kommit väldigt långt i våra planer och i augusti förra året tänkte vi göra ett avrop på avtalet och installera systemet under hösten. Tanken var att få det i full drift nu till årsskiftet, säger Jan Hellström, Sigtunas socialchef.

Men Pulsen kunde inte garantera leverans.

– Då sa vi tack men nej tack. Vi sitter inte i sjön, våra system är lite gammalmodiga men driftsäkra och klarar alla krav.

I stället avvaktar Sigtuna för att se vad som händer på marknaden.

– Combine är ju rätt tänkt, processorienterat och webbaserat och Pulsen låg flera år före de andra leverantörerna. Men nu tror jag det försprånget är borta och det skulle förvåna mig om det inte dyker upp nya system från Tieto och Logica, säger Jan Hellström.

Haninge ångrar avtalet

– Till att börja med drog vi en del nytta av att det varit försenat och gick in och var aktiva i hur systemet skulle utvecklas. Men sedan förra sommaren har det bara varit en väntan, säger Elizabeth Lindholm Hahne som är utredare på äldreomsorgens beställaravdelningen i Haninge.

– I dag skulle vi inte använda oss av ett optionsavtal – vi skulle skrivit avtal direkt med Pulsen, säger Elizabeth Lindholm Hahne.

– Det är lätt att tro att kommuners verksamhet är mer lik varandra än vad den faktiskt är.

Värmdö väntar hoppfullt

Värmdö väntar med införandet till hösten.

– Vi hade otroligt höga förväntningar på systemet som har ett helt annat tänk än tidigare, säger Ylva Sjögren som är socialchef i Värmdö kommun.

– Efter att det blev en liten krasch så gäller det verkligen att det fungerar den här gången – det får inte strula i början denna gång. Men vi har fortfarande gott hopp, säger Ylva Sjögren.