Det krävs mer av en bra mjukvarutestare än att bara vara bra på att testa kod. Det är kärnan i testgurun Scott Barbers budskap till deltagarna på Let’s Test-konferensen i Åkersberga. Hans poäng var att det inte räcker att bara fokusera på att få mjukvaran så felfri som möjligt: En bra testare måste också ha ett affärsperspektiv, vilket i alla fall i USA inte är helt vanligt.

– Det räcker inte att bara veta om mjukvaran fungerar eller inte för att vi ska kunna säga om produkten är klar att skeppa. Vi behöver ha den affärsmässiga bilden klar för oss också. Kanske är det affärsmässigt rätt att släppa en produkt som inte är riktigt hundraprocentig om vi vet att vi kommer hinna rätta till problemen innan kunden hinner börja använda de delar som inte fungerar exakt som de ska just nu, säger Scott Barber.

För att testarna ska kunna göra sådana avvägningar krävs det att de fått veta vad de affärsmässiga målen med en viss produkt eller tjänst är och här brister det.

– En testare måste ha samma information som chefen har. Det är på den nivån man tittar på vad kunderna verkligen vill ha och hur konkurrensen ser ut. Med den kunskapen kan testaren inte bara svara på frågan om produkten fungerar tillräckligt väl utan också om det finns en marknad för den.

På det sättet kan testarna ta ett steg upp i värdekedjan och det är viktigt om testarna ska kunna visa att de är viktiga för företagets framgång i framtiden.

– Ingen vill egentligen betala för tester. Företagsledningen ser det som ett nödvändigt ont snarare än som något som skapar värde, säger Scott Barber.

Att ge testarna ett mer affärsmässigt perspektiv är viktigt, men ändå bara första steget. Sedan gäller det att få fram den information som testarna har till verksamheten. Det finns i dag inget bra standardiserat sätt att visa företagets beslutsfattare vad testresultaten egentligen innebär för projektet, produkten och affären.

För att råda bot på det presenterade Scott Barber ett förslag till en sorts rapportkort som på ett enkelt och översiktligt sätt visar resultatet.

– Det här är ett pågående arbete så det är ingen färdig lösning. Jag vill väldigt gärna veta vad andra tycker om min idé. Målet är att hjälpa testarna få fram just den information som är mest relevant till företagsledningen, något som långt ifrån är säkert i dag.