Mycket arbete krävs för att it-verksamheten i Region Skåne ska leverera det som förväntas, enligt en granskning utförd av revisionsbolaget Deloitte. Bland annat menar man att leverantörerna har visat upp allvarliga brister och utsourcingen har inneburit en stor omställning för it-enheten i Skåne, som man inte klarat smärtfritt. Följande problemområden pekas ut.

. Dåligt samarbete mellan leverantör och beställare.
. Bristande koordineringsansvar
. Brister i informationssäkerheten.
. Brister i incidenthanteringen.

Särskilt utpekat som bristande är Region Skånes avtal med Tieto. Enligt granskningen har avtalet skrivits för fort, med innebörden att ansvarsfördelning och kommunikationsvägar blivit lidande. Bland annat har Tieto enligt avtal haft ett koordineringsansvar, vilket lett till problem då man saknar avtal med övriga leverantörer till Region Skåne. Något som ifrågasatts i granskningen, som menar att beställaren borde behålla kontroll över koordinationen. Samarbetet mellan Region Skåne och Tieto beskrivs dessutom som ansträngt.

– It-enheten kände själva en frustration över att så mycket inte fungerade och har varit pådrivande för den här granskningen, säger Fredrik Ljunggren som har varit projektledare för granskningen.

Rapporten styrker också att Region Skåne har insett att det finns brister – men också att man har börjat vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen.

– Vi ska styrka upp avtalet med Tieto och förtydliga vilket ansvar som gäller för vardera parten, säger Niklas Sundler, tf it-direktör för Region Skåne.

Han utlovar också att man ska vidareutbilda personalen så att man bättre klarar av att hantera övergången till en beställarorganisation.
Men trots att avtalen inte är glasklara slår rapporten fast att leverantörerna presterat undermåligt. Bland annat pekar man på att allvarliga incidenter har inträffat.

– Allvarligast var ett haveri för journalsystemet Swedestar som inträffade förra året. Problemen kvarstod i två veckor och hårdvaran skickades till rekonstruktion, säger Fredrik Ljunggren.

Fakta

I augusti förra året kraschade journalsystemet Swedestar i Skåne, och drabbade två sjukhus och tio vårdcentraler. De stod utan journalsystem i en dryg vecka. Problemen ska ha fortsatt i cirka en vecka efteråt.

I januari i år upptäckte man också att filer av misstag hade raderats, efter ett tillfälligt fel. När upptäckten gjordes var det för sent för att rädda dem från backupen. Då försvann dock ingen patientinformation.