Immateriella tillgångar anknyter i grunden till verk sprungna ur tankeverksamhet – resultatet från intellektuell aktivitet inom industrin, forskningen och de litterära och konstnärliga fälten.

De immateriella tillgångarna är några av de viktigaste tillgångarna för företag och individer. De formar vår värld genom industriell design, gör våra liv säkrare och enklare genom geniala uppfinningar och skänker glädje till folk över hela världen genom kreativa medier som musik, film och litteratur.

Överallt finns bevis för hur de immateriella tillgångarna påverkar våra liv.

Faktum är att vi har blivit så vana vid de förenklingar som den immateriella utvecklingen medför, att vi ofta missar att se hur den har format vårt samhälle. För att tydliggöra detta, vill jag att du för ett ögonblick föreställer dig en värld utan immaterialrättsligt skydd.

Till att börja med skulle vi behöva förlita oss på att vår ”interna klocka” väckte oss på morgonen. Tack vare smarta medarbetare på Seth Thomas Clock Company, som uppfann den första väckarklockan, kan vi sova lugnt i trygg vetskap om att vi kommer att väckas i tid. När vi kommer till våra kontor, skulle vi inte ha några telefonsvarare; faktum är att det inte skulle finnas några telefoner eller datorer överhuvudtaget.

De bygger nämligen på otaliga uppfinningar, allt från datachips till plastgjutningsteknik för att kunna vara så billiga och effektiva som de är i dag.

Föreställ dig vidare att behöva skapa dokument – memon, nyhetsbrev och presentationer – utan de mjukvaruapplikationer som vi blivit så vana vid.

Vidare skulle e-post inte existera och några databaser skulle heller inte finnas.

Vi skulle behöva ägna timme efter timme åt att genomsöka bibliotek och arkiv för att hitta dokument.

På vägen hem från arbetet skulle vi inte heller kunna plugga in hörlurarna och njuta av vår favoritmusik – det är nämligen frukten av många investerade utvecklingstimmar i skapandet av den bärbara musikspelaren på 1970-talet som via patentet av mp3-tekniken 1987 lett fram till utvecklingen av de allestädes närvarandeportabla digitala musikspelare vi ser i dag.

Slutligen, när vi kom hem, skulle det inte finnas någon tv att koppla av framför – ”GB 292,185” framstår kanske inte som något av betydelse, men den moderna televisionen är sprungen från detta patent som 1923 tilldelades John Logie Baird efter åratal av forskning, experimenterande och testning.

Utan tvivel har immaterialrätten en enorm inverkan på våra liv och det är skyddet av immateriella tillgångar som sporrar uppfinnare och innovatörer att fortsätta kreera.

Genom upphovsrätts- och patentsystemen ger immaterialrätten de som investerar av sin tid för att uppfinna, rätten att själva bestämma över hur deras verk ska användas och delas, likväl som rätten att själva avgöra om de ska bli belönade för sina ansträngningar eller inte.

Ägna gärna några minuter av World Intellectual Property Day, för att reflektera över hur du själv drar nytta av de innovationer som inte skulle finnas i dag om det inte vore för det incitament som immaterialrätten ger.

Ge sedan ditt stöd till alla andra runt om i världen som strävar efter en tillvaro där innovation uppmuntras och skyddas.

John Hugosson
ordförande BSA, Sverige