Telematik, tekniken kring den uppkopplade bilen, är ett område som länge har väntat på sitt genombrott. Teleoperatörer och tjänsteutvecklare har bråkat om vem som ska göra vad och utvecklingen har dragit ut på tiden.

Men nu faller saker och ting på plats på ett sätt som har satt fart på utvecklingen av den uppkopplade bilen.

– Tekniken börjar bli mogen, men framför allt handlar det om att kundnyttan är tydligare. För att få till spridningen måste tekniken i bilen och teleoperatörerna vara redo, och det har de varit i flera år. Men till sist måste också slutkunden ha en plattform för att kunna koppla ihop det. Först då ser kunden fördelarna med det, säger Klas Bendrik, cio på Volvo Personvagnar.

Det är den kraftiga tillväxten av smarta telefoner som har gjort att den viktiga pusselbiten har fallit på plats. Den blir en lätttillgänglig plattform som knyter samman de olika informationsflödena.

– Bilen har varit uppkopplad länge, men det är först nu som vi har kommit till ett läge där vi även kan ge konsumentnytta i vardagen. Den uppkopplade bilen är bara i början av en spännande utveckling och det här blir ett viktigt område för oss framöver.

Sedan i höstas kan ägare av nya Volvo-bilar koppla upp sig mot bilen via en app i telefonen. Där kan de bland annat se hur långt bilen har gått, var den står parkerad, de kan starta eller stänga av motorvärmaren och låsa eller låsa upp bilen på distans.

Via mobilnätet kan bilägaren också få uppdaterad trafikinformation till bilen och i förlängningen även underhållning och musiktjänster.

– Uppkopplingen ger möjligheter till mängder av nya tjänster som gynnar föraren. För oss ger det affärsmässiga möjligheter att bygga bra relationer med våra kunder. Det är spännande för bilindustrin att få en konvergens mellan traditionell administrativ it och produkt-it. När de kopplas ihop skapas helt nya lösningar.

Volvo Personvagnar klippte förra året navelsträngen – it-mässigt – med Ford och blev för första gången ett självständigt bolag under nya ägaren Geely Holding. Sedan dess har it-organisationen delvis fått starta på ny kula.

Volvo Personvagnar har slagit fast att it-användningen i bolaget ska fokusera på fyra områden; att sälja, serva, producera och utveckla bilar.

Kostnader och effektivitet inom it handlar inte bara om drift och infrastruktur, utan minst lika mycket om konkret nytta för affärsverksamheten, förklarar Klas Bendrik. Därmed ändras också sättet att mäta it-verksamheten.

It ska se till att verksamheten har rätt information om kunderna och att det går att se vilka bilar som finns var, att återförsäljarna har rätt information så att de kan vara lönsamma, eller att forsknings- och utvecklingsavdelningen har rätt verktyg att jobba med för att korta ledtiderna.

– Vi måste tänka om och inte bara ha vårt fokus på operationell effektivitet. Det är en viktig skillnad. Att minimera it-kostnaderna är enkelt, men att säkerställa att vi använder it på ett sätt som gör att vi tjänar bra pengar för bolaget som helhet är mer utmanande.

Fakta

Bolag: Volvo Personvagnar.

Ägare: Kinesiska Geely Holding, sedan 2010.

Verksamhet: Biltillverkning.

Vd: Stefan Jacoby.

Anställda globalt: 22 000.

Anställda i Sverige: 14 500.

Sålda bilar 2011: 449 255.

Ökad effektivitet och produktivitet är viktigt för Volvo Personvagnar, som ett led i det ska de anställda nu rustas med rätt verktyg.

Bland annat ska ett nytt intranät snart vara på plats med bloggar, personifierade gränssnitt och kopplingar till sociala medier.

Välj det ämnesområde som passar dig bäst. Teckna en gratis prenumeration här.