Greenpeace köpte en domän, nestespoil.com, och la ut en sajt på webbhotellet Loopia som liknar Neste Oils egen för förra årets årsredovisning. Greenpeace variant av sajten kritiserar Neste Oil för att de använder palmolja i framställningen av diesel och framhåller att regnskogar skövlas för att få fram oljan.

Neste Oil säger att parodisajten är en kopia och att sajten bland annat använder samma färger och en liknande layout, rapporterar Sveriges Radio. Oljebolaget ville därför att domstolen skulle förelägga Loopia att ta bort sajten, men webbhotellet tog bort sajten innan tingsrätten kommit med något beslut.

– Det förekommer ibland att webbhotell stänger ner sajter, men det är mycket vanligare i fall där det är någon som kopierat något annat rakt av. Här är sajten opinionsbildande och det är inte uppenbart att det är fråga om ett upphovsrättsintrång. Att man kan stämma mellanhanden så här är en av svagheterna i regleringen. Webbhotellen har oftast inget incitament att kräva att få något rättsligt prövat. Det är enklare att bara ta bort materialet, säger Daniel Westman, forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet, till CS.

I uppenbara fall är det rimligt att webbhotell tar bort material, säger Daniel Westman, för annars riskerar de att själva bli ansvariga. Skulle Loopia bli fällda får de betala rättegångskostnader och har där med inget incitament för att ta det här fallet vidare till domstol, där den principiella diskussionen om hur man gör i sådana här lägen skulle kunna föras.

– Jag tycker i alla fall inte att det är uppenbart att sajten gör intrång, layouten och menyerna är liknande, men texterna och bilderna är, så när som på några rubriker, egna. Svagheter i lagstiftningen gör att tvisten inte står mellan rätt parter. Greenpeace är uppenbarligen villiga att stå upp för sin sak, men inte Loopia.

Greenpeace har flyttat sajten så att den finns tillgänglig via deras vanliga domän. Varken Neste Oil eller Loopia ville kommentera saken för Sveriges Radio.

Förutom stämningen mot Loopia har Neste Oil också begärt att få ta över domänen nestespoil.com via FN-organet WIPO, World Intellectual Property Organization. Organisationen medlar i domäntvister som rör varumärkesintrång.