Det framgår av Post- och telestyrelsens rapport Svensk telemarknad 2011 som presenteras nu på förmiddagen. Rapporten är den särklassigt största oberoende kartläggningen av trenderna inom svensk telekom.

Smartmobilexplosionen har gjort att bredbandsabonnemang för mobiler, så kallad mobilsurf, nu är på väg att helt ta över marknaden för mobilt bredband. Av de totalt 5,1 miljoner mobilt bredbandabonnemang som fanns vid årsskiftet var 3,2 miljoner för mobilsurfabonnemang för smartmobiler.

Enbart under andra halvåret 2011 tillkom en miljon nya mobilsurfabonnemang för smartmobiler, enligt PTS rapport.

– Efterfrågan på smarta mobiltelefoner med bredband ökar snabbt, vilket ställer krav på bra mobila bredbandsnät. De frekvensband som PTS gjorde tillgängliga genom förra årets spektrumauktioner ger goda förutsättningar för fortsatt utbyggnad i hela landet. Undersökningen visar också att det omfattande investeringar i mobila nät som skett de senaste åren nu leder till ökade intäkter för operatörerna, säger Göran Marby, PTS generaldirektör.