Enligt analysföretaget ökar den globala marknaden för mobila betalningar med 61,9 procent, från 105,9 miljarder dollar till 171,5 miljarder dollar, motsvarande 1 230 miljarder kronor i omsättning mellan 2011 och 2012.

Antalet användare av tjänster för mobila betalningar under samma tidsperiod från 160,5 miljoner till 212,2 miljoner. Enligt Gartners analytiker Sandy Chen väntas en årlig tillväxt på 42 procent mellan 2011 och 2016.

– Vi spår att marknaden omsätter 617 miljarder dollar och att det finns uppemot 448 miljoner mobila betalanvändare år 2016. Detta skapar helt nya möjligheter att skapa nya tjänster som i hög grad är styrda av lokal efterfrågan och leverantörernas förmåga att anpassa sina tjänster, säger hon.

För att växa blir det avgörande att kunna anpassa tjänsterna efter lokala behov, exempelvis vad gäller kundernas beteenden, fungerande affärsmodeller och gällande lagar. Långt ifrån alla leverantörer har den kraft och kundbas som är nödvändig för erbjuda ett fungerande tjänsteutbud både lokalt och globalt.

Mobila betalningar sprider sig både i traditionella e-handelösningar där kunderna köper varor, samt via speciellt utvecklade mobilsajter, som har utvecklats av exempelvis Amazon och Ebay. Även försäljningen via butiker, kaféer, restauranger och annat ökar, där Starbucks betalapp är ett exempel.

Största plattformen på utvecklingsmarknader är sms, medan webb och wap-baserad överföring tar täten i USA och Västeuropa, med 88 respektive 80 procent av marknaden för mobila betalningar. Även närfältsbaserade betalningar ökar, men får en ordentlig skjuts först framåt 2015 och 2016.