Mindre än tio procent av företagen övervakar i dag personalens aktiviteter på Facebook, Youtube, Linkedin och andra sociala nätverk av rena säkerhetsskäl. Orsaken är snarare att företagen vill ha koll på sin personals förehavanden på nätet. Enligt analysföretaget Gartner planerar 60 procent av företagen att använda sig av sådana verktyg fram till 2015.

– Nya verktyg möjliggör ökad övervakning av personalen. Företagen måste hitta sätt att ha koll på de anställda utifrån etiska och juridiska synpunkter, säger Andrew Walls, som är analytiker på Gartner, till IDG News.

Övervakningen minskar säkerhetsriskerna, i form av exempelvis otillåten publicering av företagsinformation. Men det är mer problematiskt om cheferna granskar medarbetarnas profiler för att ha koll på religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Det kan utgöra ett brott mot gällande regler, säger Andrew Walls.

Tidigare i år spreds uppgifter om att personer som sökte jobb ombads lämna ifrån sig sina lösenord till Facebook. Enligt Gartner försvinner den typen av missbruk, men däremot övervakas sociala medier allt oftare, både vad gäller anställda och kunder.

Företag som övervakar sociala medier kan samtidigt drabbas av problem, om de bestraffar anställda på ett sätt som visserligen är lagenligt, men som bryter mot kulturella förväntningar när det gäller yttrandefrihet och integritet i de flesta västländer.

I dagsläget ökar antalet verktyg för att övervaka aktiviteter på sociala nätverk. Det finns också specialiserade företag inom exempelvis säkerhet som genomför sådan övervakning som en del av sina tjänster. Det finns också säkerhetsföretag som inriktar sig på sociala medier, inte primärt för övervakningens skull, utan för att identifiera hot.

– Problemet ligger i förmågan hos övervakningsverktygen och metoderna att ta fram mängder av irrelevant information. Den informationen är ofta personlig och kan exponeras av misstag, eller bli föremål för intresse för exempelvis säkerhetsanställda, säger Andrew Walls.

Företag som överväger att börja med övervakning bör först och främst se till att de agerar i enlighet med lagen och att övervakningen är rimlig utifrån ett kulturellt perspektiv. Helst ska företagen informera och inhämta tillstånd från personalen innan de börjar.

– Säkerhetsfolket bör definitivt få tillstånd från företagets ledning innan de börjar. Övervakning är inte en normal aktivitet, utan kräver tillgång till specifika verktyg och ett klart godkännande från cheferna, säger Andrew Walls.

Fakta

Flera internationella rättsfall visar att juridiska instanser ser allvarligt på den typen av intrång. Exempelvis har amerikanska arbetsdomstolen National Labor Relations Board fällt en arbetsgivare som sparkade anställda som klagade i sociala medier om arbetsvillkoren.

– Det råder inget tvivel om att ökningen för sociala medier har skapat ett nytt paradigm när det gäller organisatorisk övervakning, säger Paul Stephens, policychef på Privacy Rights Clearinghouse.

– De anställda bör vara medvetna om att deras aktiviteter kan vara övervakade av arbetsgivarna. De bör vara försiktiga med att lägga ut olämpliga, arbetsrelaterade inlägg på Facebook och andra sociala nätverk, fortsätter han.

John Simpson, rådgivare på konsumenrådgivningsorganisationen Privacy Project, är kritisk mot vad han anser vara spioneri.

– Väldigt mycket av det som Gartner behandlar i rapporten handlar om illegitimt snokande i personers enskilda liv. Det finns inget hållbart skäl till det. Företag som genomför sådana oetiska aktiviteter borde hängas ut.