I Stockholm har Facebook ett kontor som har hand om annonserna för Norden. Där fick CS träffa Thomas Myrup Kristensen, som arbetar med policyfrågor för Facebook i Norden. Han berättar att med så många användare som Facebook har krävs det att användarna själva hjälper till att anmäla saker. Det blir helt enkelt för mycket att hålla koll på för företaget självt.

Alla anmälningar om kränkande grupper, bilder eller inlägg görs via sajten, men alla ärenden som kommer in tas hand av anställda. Ärenden från Sverige hamnar på huvudkontoret för Europa, Mellanöstern och Afrika, som ligger i irländska Dublin. Kontoret är Facebooks viktigaste utanför USA och Kanada. Där jobbar ungefär 400 personer, bland annat några svenskar.

– Det är ibland viktigt att personen som tar emot ärendet har lokalkännedom och kan språket för att kunna lösa ärendet, så det finns några svenskar, säger Thomas Myrup Kristensen.

Facebook utbildar personalen som ska hantera användarärenden i vilka regler och policyer som finns. Meningen är att det ska ta några dagar för att lösa ett ärende från att det har kommit in.

– Saker som har väldigt stor inverkan på någons liv eller som kanske är livshotande prioriteras så klart. Vi försöker hantera de flesta ärenden inom några dagar. Vi är inte perfekta och ibland gör vi misstag, men vi försöker alltid rätta till dem.

Det finns både kontroversiella och politiskt extrema grupper på Facebook. Thomas Myrup Kristensen framhåller att gränsen mellan vad som ska få finnas och vad som inte ska få finnas är inte alltid tydlig.

– Vi vill balansera mellan att folk ska ha rätt att uttrycka sina åsikter och att ingen ska bli kränkt och det är inte alltid lätt. Men uttalade hot hör inte hemma på Facebook. Samtidigt är fler än hälften av våra användare inne och ändrar hur de delar sin information. Det går att blockera personer man inte gillar, eller slippa att se grupper man inte tycker om.

Bland de svåraste ärendena är anmälningar om dubletter, till exempel när någon påstår att deras identitet har blivit stulen. Då måste Facebook ta reda på vilket av de två kontona som hör till rätt person, vilket inte alltid är helt lätt.