Telefonsamtal via det fasta nätet:

Uppringande nummer.

Uppringt nummer och nummer som samtalet styrts till.

Uppgifter om uppringande och uppringd abonnent.

Datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades.

Uppgifter om den eller de tjänster som har använt.

För mobilsamtal gäller samma regler som inom fast telefoni, dessutom:

Den uppringandes och den uppringdas identitet och utrustningsidentitet.

Uppgifter för kommunikationens början och slut.

Datum, spårbar tid och lokaliseringsuppgifter för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst.

För ip-telefoni ska föregående uppgifter sparas, även:

Uppringandes och uppringds ip-adresser.

Datum och spårbar tid för på- och avloggning i den eller de tjänster som använts.

Uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten.

Meddelanden:

Avsändares och mottagares nummer och ip-adress.

Uppgifter om avsändande och mottagande abonnent.

Datum och tid för på- och avloggning i använda tjänster.

Datum och spårbar tid för avsändande och mottagande av meddelande.

Uppgifter om den eller de tjänster som har använts.

Internetuppkopplingar:

Användares ip-adress

Uppgifter om abonnent.

Datum och spårbar tid för på- och avloggning i tjänsten som ger internetåtkomst den typ av kapacitet för överföring som har använts.

Uppgifter om den utrustning där kommunikationen avskiljs från operatören till den enskilda abonnenten.