Vår bransch är full av myter och olyckliga jargonger. Jag har samlat några rysare nedan:

Myt 1: Beställaren har tackat nej till testdriven utveckling, TDD, eftersom den tar längre tid och blir dyrare.

För några år sedan så skulle jag skriva prestandabevis till en artikel och tänkte när jag började att det kunde vara ett avbrott och behagligt att bara koda loss och strunta i TDD. Efter ett tag så kom jag på mig själv med att sitta med avbuggaren hela tiden och det gick allt annat än snabbt. Behovet av avbuggaren är mycket litet om man jobbar framgångsrikt med TDD.

Vidare så frågar man inte beställaren huruvida han vill att TDD ska användas eller ej. TDD, precis som övriga verktyg i verktygslådan, använder vi när och där det är lämpligt.

Ganska ofta tror jag bakgrunden till myten är att det man inte behärskar tar längre tid.

Myt 2: Prototyper som utvecklas och sedan slängs är slöseri med pengar.

Jag håller inte med. Prototypen tas fram för att besvara en viss fråga och enligt min erfarenhet så är det mycket sällan en prototyp inte är väldigt värdefull för sitt specifika syfte. Det är snarare så att det är en av de tekniker som generellt sett används alldeles för lite.

Myt 3: Modellering är dyrt i början, men kan löna sig på sikt.

Modellering är en del av programvaruutveckling, man kan liksom inte låta bli det. Jag anser att modellering kan och bör göras på ett sådant sätt så att man gör lite i början och direkt har nytta av det. Då är man faktiskt mycket mer produktiv än man annars varit. Det är alltså inte något man bara spekulativt kanske kan ha nytta av på sikt, utan direkt. När det sedan blir snårigt och komplicerat när du utvecklar vidare så blir det dags att modellera igen och igen. Återigen är det inget man frågar om lov för att få göra, det är så man jobbar.

Myt 4: Vid agil utveckling behöver man inte vara så noga och man kan göra lite som man vill.

Tvärtom, agil utveckling kräver väldigt mycket disciplin. Man behöver ta underbyggda, explicita beslut hela tiden. Det kan kanske framstå som lite slumpmässigt för betraktaren, men det krävs hög kompetens och i fel händer så passar det förstås illa...

Det som myten beskriver att det inte är så noga, det kallas ful-agilt.

Myt 5: Omskrivning av kod är per definition dyrt.

Inte alls, omskrivning är relativt ofta den billigaste lösningen och en duktig utvecklare kan genomföra det snabbt. Tog det viss tid första gången så går det oftast betydligt snabbare andra gången. Man börjar inte från början. Om man eftersträvar pyttelite och ändringsbar kod när det är det ekonomiskt korrekta, då kan det vara en utmärkt idé att till exempel skriva om en modul.

Vilka är dina favoritmyter?