Andelen företag som kör ip-telefoni i mobilerna ökar snabbt, visar en enkät från analysföretaget Stelacon. En femtedel, 20 procent, av företagen använder sig av ip-telefoni i smarttelefonerna, enligt undersökningen It-bussen.

– En viktig drivkraft är att många företag använder sig av ip-telefoni vid utlandssamtal, där man kan tala om en revolt bland företagen mot roamingavgifterna, säger Stelacons vd Johan Brunnberg.

Undersökningen visar att ip-telefoni just är vanligast vid utlandssamtal, där 67 procent av företagen kör detta.

– Enda vägen för mobilopera- törerna är att erbjuda billigare och bättre tjänster för att möta ip- telefonin. Förbud fungerar inte, som vissa leverantörer har föreslagit, säger Johan Brunnberg.

Ip-telefoni gäller inte bara bland småföretag, även om siffran är högst där. Bland de större företagen, med fler än 200 anställda är andelen 13 procent. Däremot visar undersökningen att trenden i dagsläget ökar snabbast bland småföretagen.

– Vi själva är ett bra exempel. Vi har en svensk partner i Tyskland och pratar aldrig med dem via vanlig mobiltelefoni, utan alltid via Skype eller Viber, framför allt på grund av att vi inte vill lägga pengar på roamingavgifter.

Stelacon tror att trenden med en ökning av ip-telefoni håller i sig, som en följd av att EUs försök att sänka roamingavgifterna via olika typer av regleringar inte har haft avsedd effekt. Det är också en följd av att smarttelefonerna i allt högre utsträckning blir små datorer.

– Hela trenden är kunddriven och handlar om att pressen ökar på mobiloperatörerna och deras nuvarande affärsmodeller. Men trenden mot en ökning för ip-telefoni är också en följd av att smarttelefonerna blir allt vanligare. Vi ser en tydlig koppling mellan att hälften av användarna numera har smarttelefoner och nya tjänster och typer av applikationer.

Ytterligare en drivkraft är att allt fler företag vill kunna köra applikationer som videokonferenser och möten via mobiler och plattor.

– Sådana lösningar är självklara att kombinera med en ip-telefonilösning på ett helt annat sätt än traditionella mobilabonnemang.

Fakta

Andel företag vars anställda använder ip-telefoni via sin mobiltelefon i tjänsten, exempelvis Skype, Viber, Tango med flera:

Samtliga företag: 20%

Antal anställda:

0: 23%

1-4: 17 %

5-19: 13%

20-49: 21%

50-99: 10%

100-199: 14%

200+: 13%