I avsaknad av en nationell it-strategi satsar hundratals skolor på att införa elevdatorer. De skriker efter hjälp och råd. Råd som hade underlättat om de fått dem i ett tidigare skede.

Som största leverantör av elevdatorer i Sverige ser vi hur kommuner och skolor brottas med egna strategier för att införa satsningarna på it i skolan.

När alla skulle tjäna på en gemensam plan och gemensamma riktlinjer sitter varje kommun och skola och arbetar fram sin egen strategi. Ofta utan stöd, kunskap eller en ordentlig plan.

Många utmaningar handlar om tekniska missbedömningar. Till exempel att bandbredden inte räcker till. När inte nätverket orkar upplevs datorsatsningen som klen och skolorna får inte önskad utväxling av sin satsning.

Ett annat problem är att de inte involverar alla inblandade från början. Den grupp som påverkas mest av en satsning på elevdatorer är inte eleverna. Det är lärarna.

Digital agenda för Sverige säger att ”lärare bör och elever ska” ha tillgång till moderna verktyg. Här borde det stå ”ska” på båda ställena. Satsningen fungerar inte om eleverna har var sin dator, men inte läraren. Ändå vidar vår undersökning från i fjol bland 398 rektorer på svenska högstadie- och gymnasieskolor att 22 procent av lärarna inte har egna datorer. 91 procent av rektorerna hade eller planerade att införa en dator per elev.

De enklaste, mest självklara råd vi har till kommuner och skolor som befinner sig i planeringen av en satsning är:

Bygg från grunden. Se till att det finns en förankrad it-plan och att alla medarbetare vet vad som förväntas av dem.

Börja med lärarna och ge dem tid för utbildning, reflektion och nätverkande. Börja i tid och i mindre skala. Hellre få datorer i början av satsningen för att sedan bygga ut den från en för verksamheten fungerande modell. Regelbundna avstämningar. Vad av det vi gör bra? Vad kan vi släppa? Vad behöver vi utveckla nytt? Involvera alla.

Inte bara pedagoger och elever behöver bli insatta i det nya arbetssättet, även föräldrarna behöver förstå och stötta sina barn i processen. Det är en pedagogisk utvecklingssatsning, inte ett it-projekt.

Arbeta långsiktigt samt forsknings- och evidensbaserat. Se till att organisationen kring den pedagogiska verksamheten stöder det it-pedagogiska arbetssätt som krävs för att skolan arbetar framtidsorienterat.

Underskatta inte behovet av utbildning och nätverkande. Det handlar inte bara om att använda datorn, utan om att integrera den i pedagogiken. Att införa elevdatorer medför ett nytt sätt att formulera uppgifter till eleverna och en ny pedagogisk verktygslåda för elever och lärare.


Sandra Wissting
affärsutvecklare och pedagogiskt ansvarig för Skola, Atea

Petter Andersson
chef för Skola, Atea