Den amerikanska utrikesministern Hillary Clinton var nyligen på besök i Sverige och träffade statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt. DN.se rapporterar nu att samtalen om nätfrihet handlade om gemensamma planer för hur USA och Sverige tillsammans ska driva frågan internationellt.

I början av juni kommer länderna att lägga fram ett resolutionsförslag i FNs råd för mänskliga rättigheter i Geneve. Förslaget innehåller två element. Det första är att artikel 19 om yttrandefrihet i FNs deklaration om mänskliga rättigheter ska gälla på nätet på samma sätt som den gör utanför. I artikel 19 fastslås att alla ska ha rätt till åsikts- och yttrandefrihet samt rätt att sprida och hämta information.

Den andra delen handlar om att tillgång till internet och dess innehåll ska respekteras som en fundamental förutsättning för informations- och yttrandefriheten.

Enligt DN är udden i förslaget riktad mot den typ av åtgärder som Mubarakregimen tog under den arabiska våren, då i stort sett hela det egyptiska nätet stängdes av. Men förslaget handlar också om den censur av nätet som regimer som till exempel Kina och Iran ägnar sig åt.

Under Hillary Clintons besök diskuterades också möjligheten att fler länder i en kärngrupp skulle kunna driva arbetet vidare inom FN.