Världen över sker ett snabbt skifte mot en ökande mobil användning. Men många myndigheter lever kvar med traditionellt internet i blickarna när de utvecklar e-tjänster för medborgarna.

Den mobila trenden har länge setts som en konsumenttrend. Men det svänger dramatiskt och smarttelefonerna påverkar företag och myndigheter i grunden. Svenska myndigheter måste börja optimera sin utveckling för mobiler och plattor. De blir inte bara ett komplement utan på sikt det vanligaste sättet att kommunicera med medborgarna.

I USA har president Barack Obama utfärdat ett digitalt memo med krav på landets myndigheter att göra nyckeltjänster till medborgarna mobilt tillgängliga. Alla viktiga tjänster måste finnas tillgängliga mobilt inom ett år.

Myndigheterna måste informera bättre om hur arbetet med de mobila tjänsterna går. Visst finns det exempel på att även svenska myndigheter arbetar hårdare, men det krävs tydligare signaler om att mobil tjänsteutveckling prioriteras.

Här finns mängder av exempel: appar för att snabbare ta del av myndighetsbeslut, information om vissa regioner eller intresseområden, eller för att följa upp frågor, exempelvis inom energi, transporter eller samhällssäkerhet.

Det handlar inte bara om att öka åtkomst och tillgänglighet, utan även att göra det enklare för medborgarna att lämna och få tag i den information de behöver.

Inom några år har vi ett läge där internetåkomst via mobila apparater blir vanligare än traditionell internet.

Myndigheter som lever kvar i den gamla världen av kommunikation kan bli tagna på sängen av en utveckling som eskalerat under flera år.