Varför tar du det här uppdraget?

– Jag kände att det var dags att hitta ny energi, både för mig och för it-enheten på stadsledningskontoret. Jag har länge brunnit för de nationella frågorna och tycker att det här ska bli ett spännande uppdrag.

Vad blir viktigast?

– Det finns 290 kommuner i Sverige och det är stora skillnader i kunskaperna och förutsättningarna på området öppna data. Det nationella samordningsarbetet är ett viktigt verktyg för att utjämna dessa skillnader. Annars finns en risk för att delar av Sverige halkar efter i sin digitala service.

Vilken roll spelar din bakgrund från offentlig sektor?

– Att utveckla de digitala tjänsterna är viktigt för både medborgare och företag. Det finns också en stark vilja från politiskt håll att ta till vara på potentialen och förbättra nyttan av skattepengarna.

Vilka vinster finns det att hämta för offenligt sektor?

– Om man kan få marknaden att utveckla mer på öppna data och öppen innovation så kan många kommuner minska sina egna insatser och nå snabbare resultat. Man behöver hitta ett bra sätt att underlätta detta.

Fakta

Cesam startade i februari. Satsningen ska fungera som en extra kraftsamling som ska få det offentliga Sverige att arbeta med it. Offentliga aktörer som kommuner, landsting, regeringen och myndigheter är de man främst vänder sig till.

Läs mer om varför Petzäll lämnar sitt jobb på CS webb, cswe.se/gbgcio.