När analysföretaget IDC presenterar siffror om marknaden för relationsdatabaser är ledartrion intakt: Oracle, IBM och Microsoft fortsätter att dominera. Marknadsandelarna är cirka 40, 20, respektive 20 procent. SAP har knappt fem procent.

Men SAP tar in på försprånget. Företaget ökade sin försäljning med 44 procent från föregående år, vilket kan jämföras med en genomsnittlig ökning på 15,1 procent. SAPs omsättning för databaser var en miljard dollar, cirka 7,2 miljarder kronor.

Det är SAPs förvärv av Sybase 2010 som börjar bära frukt ordentligt. Med köpet av Sybase kom databaserna Adaptive Server Enterprise och SQL Anywhere med i sortimentet, liksom IQ som är en databas av kolumntypen. Lägg till det att SAP har introducerat minnesdatabasen Hana.

Inför de kommande åren har SAP stora förhoppningar på Hana, som är en innovativ produkt. Poängen med en minnesdatabas är att den erbjuder mångfalt bättre prestanda än traditionella, diskbaserade databaser i vissa situationer.

I nuläget används Hana mest för beslutsstöd. Om SAP lyckas etablera den även för transaktionshantering kan man anta att företagets andel av databasmarknaden ökar ytterligare.

Fakta

IDCs rapport om databasmarknaden heter Worldwide Relational Database Management Systems 2011 Vendor Shares.