Google hävdar att Microsoft fortsätter med de metoder som företaget använde i slutet av nittiotalet som ledde till flera konkurrensmål. Nu är problemet att Microsofts egen sökmotor är vald som standard för den nya sökboxen i Internet Explorer 7, och det minskar användarnas valfrihet.

Google har diskuterat detta med USAs Justitiedepartement och EU, som båda drivit konkurrensmål mot Microsoft tidigare.

Microsoft svarar att de gjort allt för att det ska vara så enkelt som möjligt att ändra sökmotor, och hävdar att det hela tiden är användaren som är i kontroll. Att MSN Search är valt som standard gäller bara för nyinstallationer, men en datortillverkare kan till exempel ändra denna inställning i sina installationer.

Webbanalytikern Fulton Yancy, som arbetar på webbanalysföretaget Websidestory, tycker att Googles uttalande är konstigt då företaget agerar likadant.

- Jag finner det anmärkningsvärt att Google tar upp detta då Google är förvald som standard i Firefox, säger Fulton Yancy.

Han förklarar vidare att sökrutan i webbläsaren är viktig då den används av många och att det är därför Google reagerar.

- När Microsoft lade till en sökruta i MSN Messenger kunde man till exempel se en klar ökning av besökare till MSNs sökmotor.

Kriget mellan de båda jättarna om webbsökningar har pågått ett tag redan. I december förra året blev Google förstahandsvalet för AOLs kunder genom att vinna budgivningen mot konkurrenten. Microsoft stämde också Google för att hindra att de rekryterade experten Kai-Fu Lee som tidigare arbetat för Microsoft.