Under våren har debattens vågor gått höga om användningen av Ipad i skolan. Debatten har förts på högsta nivå, och utbildningsministern Jan Björklund, FP, och it-ministern Anna-Karin Hatt, C, har öppet visat skilda meningar i frågan. Det bekommer inte Stockholms stad, som nu beslutat lägga tio miljoner kronor på Ipad till grundskolan.

– Jag är övertygad om att läsplattor och datorer är nödvändiga i den svenska skolan. It är en del av samhället och eleverna ska komma ut i samhället med bra it-kompetens. Men man ska komma ihåg att läsplattan är ett bra pedagogiskt verktyg, men att det är lärarna som är viktigast. Det finns också områden där läsplattor passar bättre än andra, säger skolborgarrådet Lotta Edholm, FP.

Det är inte första gången Stockholm köper in surfplattor. Förra året köpte utbildningsförvaltningen 2 300 Ipad. Men pengarna som satsades då kom från ett överskott som utbildningsnämnden hade och gick därför bara till kommunala skolor. Den här gången är det en del av stadens samlade överskott som satsas på att köpa in Ipad, så också fristående skolor har en chans att få vara med. Hur det ska gå till att ansöka om pengarna är inte klart än.

Projektet startades för att undersökte vilka pedagogiska fördelar som finns med Ipad jämfört med vanliga elevdatorer, men också vilka fördelar som finns för barn med behov av särskilt stöd.

– Det var många skolor som ville vara med då och de plattor vi köpte in räckte inte till. Nu satsar vi ytterligare tio miljoner kronor på det här och riktar en del av satsningen till barn med behov av särskilt stöd. Det finns många barn som är i behov av särskilt it-stöd, de kan ha svårt med skärmar till exempel. Andra har inte tillgång till en dator hemma och är inte lika vana, säger Lotta Edholm.

Projektet kommer troligen i gång efter sommaren.