Kerstin Wiss Holmdahl är ansvarig för e-affärer på SKL och är övertygad om att e-affärerna kommer på allvar.

Myndigheterna ska driva utvecklingen framåt när det gäller e-fakturor och snart också e-beställningar. Det pågår också, sedan länge, mycket arbete ute i kommuner och landsting, framhåller hon.

– Fortfarande hör man att det är kaos med standarder, men det stämmer inte längre. Det finns ett antal standarder, det är sant, men det är ingen snårskog och med fakturaväxlar går det att växla över till det format som krävs, säger hon.

Det måste också finnas några olika standarder eftersom det finns så många typer av verksamhet, påpekar hon.

– Men det är viktigt att företagen inte anpassar de standarder som finns utan verkligen använder dem som de är.

Även EU-kommissionen pressar på utvecklingen mot e-affärer ytterligare. Det finns förslag om att göra e-fakturering obligatorisk i offentlig sektor till 2016.

Stötestenen har varit synen på elektronisk signatur som skiljer sig åt mellan länderna. Enligt nya fakturadirektivet får medlemsstaterna inte kräva e-signaturer, men man kan använda dem om man vill och då kan det bli problem.

Närmare i tid ligger e-upphandlingar. Just nu skrivs direktiven för offentlig upphandling om.

Där finns ett förslag om att göra e-upphandling obligatoriskt redan till sommaren 2014 för inköpscentraler och för alla upphandlade myndigheter två år senare. Det gäller upphandlingar över tröskelvärdena.

Fakta

E-faktura: En faktura som enbart flödar elektroniskt genom systemen och aldrig finns på papper. E-fakturor i strukturerat format finns i både Edifact och olika xml-standarder. Den standard som används av myndigheter och kommuner mest är Svefaktura samt även SFTI fulltextfaktura. Edifact är den standard som används mest och den finns i flera varianter som utvecklats inom byggsektorn, fordonsindustrin, offentlig sektor (SFTI) och ett antal andra branscher.

E-order eller e-beställning: Beställningarna görs direkt ifrån en elektronisk katalog eller webbutik och ordern går då direkt in i mottagarens system. Inköpsordern godkänns för betalning och bokförs direkt. I sin tur genereras då en e-faktura om hela det elektroniska inköpsflödet finns på plats.