– Det viktiga är att kunderna alltid ska ha makten att välja vilken typ av nätaccess de vill ha och att de kan rösta med fötterna när det dyker upp abonnemangsvillkor som de inte gillar, säger Göran Marby.

Många europeiska mobiloperatörers planer på att blockera Skype och annan ip-telefoni för att skydda sina intäkter från vanliga mobilsamtal har fått nätneutralitetsfrågan att segla upp som en av tyngsta sakerna på PTS-chefens bord.

Göran Marby sitter i styrelsen för Berec, en gemensam organisation för EUs teleregleringsmyndigheter, och leder arbetet med att mejsla fram en EU-gemensam hållning operatörernas blockeringsplaner och till nätneutralitetsfrågan i stort.

Härom veckan skickades Berecs första nätneutralitetsrapporter ut på en remissrunda, bland annat en stor kartläggning som visar att omkring hälften av EUs mobilanvändare redan i dag har någon typ av restriktioner i sina mobilabonnemang mot att använda ip-telefoni.

Men undersökningen visar också att en klar majoritet av de europeiska mobiloperatörerna - runt 75 procent - i dagsläget inte har några restriktioner alls mot ip-telefoni.

I Sverige har mobiloperatörer redan infört förbud mot att använda ip-telefoni. Teliasonera har gått längst och sagt de ska börja ta betalt för mobil ip-telefoni från i sommar. Men ingen operatör har ännu tagit avgörande steget och börjat söka upp och spärra ut ip-telefoni i sina nät.

– På europeisk nivå finns just nu en vänta och se-attityd där operatörerna ligger och lurpassar på att någon annan ska ta första steget, konstaterar Göran Marby.

PTS följer den svenska händelseutvecklingen in i minsta detalj och har byggt upp en handlingsberedskap för att agera – om så krävs.

Klart är dock att dagens regelverk inte lägger några avgörande hinder i vägen för operatörernas ip-telefoniblockeringar. Inte så länge det finns andra abonnemang utan blockeringar som kunderna kan välja i stället.

Göran Marby menar att just konkurrensen mellan abonnemang fria från blockeringar och abonnemang som innehåller exempelvis ip-telefoniblockeringar är själva nyckeln till att bevara neutraliteten i mobilnäten framöver.

– Kunderna måste ha möjlighet att välja. Inför en operatör begränsningar måste det finnas möjlighet byta till ett abonnemang utan blockeringar. Svenska kunder tycker att tillgång ip-telefoni i mobilen är hyfsat viktigt. 50 procent av alla smarttelefonanvändare har testat ip-telefonitjänster av typen Skype och Viber. 30 procent uppger att de sedan fortsatt att använda det. Det är ett tecken som visar att man sannolikt kommer att prioritera abonnemang med full internetaccess, säger Göran Marby.

Men vad händer om mobiloperatörerna börjar blockera fler tjänster utöver ip-telefoni?

– Om alla operatörer på en marknad skulle införa sådana blockeringar över hela linjen, då försvinner konkurrensidén. I så fall skulle vi gå in och göra något. Vi har verktyg för att hand om det.

PTS kan som yttersta åtgärd gå in och specificera exakt vad mobiloperatörernas internetaccess ska innehålla. Göran Marby beskriver det som teleregleringarnas scudmissil.

– Det är en väldigt ingripande reglering. Vi hoppas att vi inte hamnar där, avslutar han.

Mer om nätneutralitet:                                  
Eu:s recept: bättre information
Omdiskuterat begrepp