Tittar man på själva ordet nätneutralitet kan betydelsen tyckas rätt entydig. Operatörerna ska behandla kundernas nättrafik neutralt och inte lägga sig i vad de skickar för typer av data genom nätet.

Det är också så PTS inleder sin definition av begreppet i sina officiella dokument: ”Nätneutralitet handlar om att all trafik på internet ska behandlas lika av internetleverantörerna”.

Är operatörernas planer på att blockera ip-telefoni i vissa abonnemang förenligt med nätneutralitetsbegreppet?
 Med definitionen ovan borde det ju vara ett solklart avsteg på från nätneutralitet eftersom operatörerna inte längre behandlar all trafik lika.

Hur kan PTS då godta ip-telefoniblockeringar och samtidigt säga sig värna om nätneutralitet?
 PTS resonemang är att nätneutraliteten ändå kan garanteras så länge som operatörerna också säljer abonnemang utan blockeringar.

Den centrala poängen i PTS nätneutralitetsdefinition är att mobilkunden alltid ska ha möjlighet att välja ett nätneutralt abonnemang utan blockeringar.

Finns det ännu fler definitioner av nätneutralitet?
 Enligt PTS-chefen finns väldigt många olika definitioner i omlopp. ”Jag lovar dig, jag möter på minst fem olika definitioner varje dag”, säger han under intervjun med CS.

Han säger också att operatörerna aldrig varit helt neutrala till innehållet i trafiken i sina nät. Operatörerna använder sedan länge olika tekniker för att blockera exempelvis barnporr och skadlig kod.