Sedan i mitten av maj testar Hemköp mobilbetalningar i samarbete med Swedbank i tre butiker i Stockholm. Tjänsten, som heter Bart, fungerar så att beloppet som ska betalas skrivs in i Bart-appen på mobilen som genererar en qr-kod som sedan skannas av i kassan och då dras beloppet från kontot på Swedbank.

I dagarna drog Hemköp också i gång ett försök med den svenska uppstickaren Seamless teknik i en av sina butiker i Stockholm. Där läser i stället appen av en qr-kod i kassan och därmed överförs var köpet görs, i vilken butik och kassa. Beloppet överförs till en central växel som ser till att pengarna dras från ett konto på SBAB eller faktureras en gång i månaden.

– Vi vet ju ännu inte riktigt vilka lösningar som kommer att dominera och vi behöver lära oss vad det är och se vad kunderna tycker, säger Mats Axellie, it-chef på Hemköp.

Framför allt tror han att det tar fart ordentligt först när mobilbetalningarna kopplas ihop med annat som underlättar för kunderna.

– Det är viktigt att betalningarna kopplas till kundlojaliteten så att kunderna får erbjudanden och rabatter.

Om man frågar kunderna ligger oftast säkerheten högst.

– De undrar om det är säkert, men när de stora aktörerna är med så behöver man inte oroa sig, säger han.

Tiden det tar att ta betalt av varje kund är avgörande för hur butiker ser på betallösningar – alla vill att köerna ska betas av så snabbt som möjligt.

Det är också något som Hemköp tittar på under piloterna.

– Kunderna behöver vänja sig. Där har kassapersonalen en viktig roll i att vara hjälpsamma så att kunderna inte känner sig stressade.

I augusti avslutas pilottesterna. Först efter utvärderingen beslutar Hemköp om hur man ska gå vidare.

Fakta

Efter en månad har ett par tusen Hemköpskunder registrerat sig som användare av Swedbanks system Bart, enligt Hemköp. Seamless system SEQR har efter två dagar cirka hundra användare.