Microsoft Excel håller en stark position bland Sveriges 150 största företag. 33 procent av dem uppger att Excel är det enda verktyg som används för prognosarbetet och 31 procent säger att det är det enda verktyget för budgetering.

Det här visar en undersökning från revisionsbolaget KPMG.

– Det är överraskande siffror. Vi visste att många använder Excel, men att det här så här många och dessutom stora företag var oväntat, säger Joakim Mårtensson på KPMG som varit med och tagit fram rapporten.

Han tycker samtidigt inte att resultatet är ett underbetyg för leverantörerna av affärssystem, snarare anser han att resultatet i rapporten inte påverkar dem i någon större utsträckning.

Rapporten visar hur som helst att det bör finnas utrymme att plocka andelar. När användarna får sätta betyg hamnar Excel i botten, både vad det gäller prognosarbetet och budgetarbetet.

Dessutom uppger flera att de är på väg att genomföra ett byte.

För budget och prognos säger drygt 15 procent att de har planer på att byta, varav hälften använder Excel.

– Många har indikerat att de är på väg att genomföra ett byte, men om de går hela vägen är svårare att se. Men om man verkligen behöver genomföra ett systembyte så gör man det också troligtvis, säger Joakim Mårtensson.

Om affärssystemsjättarna ska plocka ytterligare andelar, särskilt från Excelanvändarna, måste man bli bättre på att sälja in sig på rätt sätt. Det har också varit en av punkterna där man har misslyckats.

– Aktörerna måste bli bättre på att förklara fördelarna med det egna systemet på ett begripligt sätt. It-folk måste inse att de pratar med ekonomer. Då kan man inte gå in på detaljer som i det dagliga arbetet inte spelar någon större roll. Man måste prata samma språk, säger Joakim Mårtensson.

Anledningarna till att det fortfarande används i så hög grad tror Joakim Mårtensson är att Excel trots allt är välbekant, och dessutom upplevs som kostnadseffektivt.

– Vad som gäller för enskilda företag är svårt att säga, men Excel är välkänt också bland icke-ekonomer. Det är familjärt och tryggt och att byta kan vara svårt, säger Joakim Mårtensson.

För rapportering är det inte lika många som säger sig använda Excel. Den lägre andelen tror Joakim Mårtensson att man kan koppla till de högre krav som gäller.

– Rapportering och redovisning styrs i hög grad av olika regler, vilket har gjort att företagen väljer att satsa mer pengar här. Därför säkrar man upp rapporteringen, snarare än budget- och prognosarbetet, säger han.