Vi går helt klart mot en multiklientvärld, inte bara i hemmen, utan även på företagen. Räkna med att den genomsnittlige kontorsarbetaren kommer att använda mer än en typ av klientenhet. Det kommer att vara vanligt med medarbetare som omväxlande använder bärbar dator, surfplatta och smartmobil. Så är det i stor utsträckning redan i dag.

Folk kommer i de allra flesta fall inte att ha någon förståelse för att det inte går att göra samma saker på olika klientenheter. Om det går att läsa om en kund på den bärbara datorn vill man göra det på smartmobilen också.

Utmaningen för it-avdelningen blir att skapa en klientmiljö som är oberoende av vilken enhet som används. Det håller inte att satsa på utvecklings- och driftsmiljöer som skiljer sig åt mellan de olika klienttyperna. Det blir för dyrt och för resurs- och tidskrävande. Det gäller så väl för egen utveckling som för att köpa färdiga applikationer. Det här kravet pekar entydigt åt ett håll: html5 som basplatta för att skapa klientapplikationer. Det är den enda tekniken i dag som ens utger sig för att fungera hyfsat lika på alla enheter.

Microsoft försöker täcka in två av typerna, dator och platta. Men det är högst oklart om kombinationen av operativsystemet Windows 8 och användargränssnittet Metro kommer att bli riktigt framgångsrikt på någon av enheterna. Och hur steget till smartmobilen ska se ut för Microsoft, det står skrivet i stjärnorna.

Apple har ett ensidigt fokus på konsumentlösningar för mobila enheter. Vad gäller Android är frågan om vi någonsin kommer att få se ett trovärdigt Linuxalternativ för vanliga klientdatorer. Html5 är den enda förenande faktorn i den sköna nya klientvärlden.

Läs mer:
Pc tappar stort som klient
Windows 8 tar Ipad vid hornen