Förmågan att knyta och upprätthålla kontakter med kunder, leverantörer, potentiella medarbetare, journalister, analytiker och finansiärer är skillnaden mellan att vinna och försvinna. Därför är medarbetarnas sociala nätverk avgörande för varje företag och organisation.

Trots det har kontaktnät varit en privatsak – något som sällan diskuterats i konkreta termer vid exempelvis anställningsintervjuer.

Den snabbt ökade användningen av sociala medier och digitala kontaktregister i telefoner, läsplattor och datorer gör nu kontaktnät öppna och tillgängliga. Det innebär en revolution för allt försäljnings- och rekryteringsarbete.

För ett drygt år sedan startade jag crm-företaget Clintelica med idén att företag och organisationer kan dra större nytta av medarbetarnas kontaktnät.

Vi har utvecklat ett verktyg som skapar ett enda stort nätverk av alla medarbetares kontakter genom att ladda ned dem från sociala medier och kontaktregister och samla dem i en gemensam sökbar databas.

Här ett exempel som illustrerar nyttan:

Helena är säljande projektledare på en medelstor reklambyrå. Hon får veta att en tillverkare av energifönster, Energiglas, avser att intensifiera sina marknadsföringsinsatser.

En koll på Energiglas i byråns gemensamma kontaktregister visar att kollegan Gunilla, som är planerare, har en Linkedin-kompis som är försäljningschef för ett av Energiglas affärsområden. De var nämligen kursare på ekonomlinjen i Uppsala 15 år tidigare.

Helena frågar Gunilla om hon vill knyta en kontakt. Gunilla, som ser möjligheten till en kombinerad lunch med sin gamla pluggkompis och ett säljmöte svarar ja och bokar en tid.

Utan ett gemensamt register hade Helena förmodligen aldrig fått veta att Gunilla hade en kontakt på Energiglas. Hennes chanser att få till ett möte med Energiglas är väsentligt större än om hon gjort ett vanligt ”cold call” till marknadschefen.

Clintelica har i dag bland annat it-företag, revisionsbyråer, reklambyråer och tidningsföretag på kundlistan. Vittnesmålen så här långt är entydiga: ett gemensamt kontaktregister sätter turbofart på både försäljning och rekrytering.

Det är inte bara ett tuta och köra. Det gäller att hantera de etiska frågor som dyker upp med stor ödmjukhet, och att alltid respektera medarbetarnas integritet.

Spelreglerna måste vara klara och tydligt kommunicerade. Exempelvis måste det vara frivilligt för medarbetare att delta.

Den enskilde måste också ha kontroll över vilka kontakter kollegerna kan se och vilka han eller hon inte vill dela med sig av.

Andrei Postoaca
vd på och grundare av Clintelica