Det är inte alltid så lätt att identifiera var personer som ringer med ip-telefoner och mobiltelefoner befinner sig, något som kan ställa till problem i de fall nödställda av olika skäl har svårt att ge en korrekt vägbeskrivning.

Men nu lägger SOS Alarm sista handen på ett nytt positioneringssystem där operatörerna på larmcentralen får tillgång till data från mobilnätens basstationer.
– I de fasta näten vet operatören var ett visst telefonnummer har sin nätanslutningspunkt och i mobilnäten vet man var basstationen står. Nu införs koordinatbaserad dirigering till rätt larmcentral, berättar Nils Weidstam. Han leder SOS Alarms arbetsgrupp som tillsammans med teleoperatörerna utvecklar system för hantering av ip- och mobiltelefoner inom larmtjänsten.

Bättre koordinater
SOS Alarm har hittills gjort adressförfrågningar via Eniro, alltså samma tjänst som alla har tillgång till via internet, men kan dessutom se hemliga nummers adresser.

Nils Weidstam säger att de dessutom har tillgång till x/y-koordinater för många fasta adresser och kan använda den informationen för dirigering till rätt larmcentral.

– Det här blir ännu mer intressant i ip-världen där exempelvis gps-position kan ges från terminalen, vilket i sin tur kan vara underlag för dirigering.

Ett problemet för SOS Alarm har varit att man med så kallad nomadisk ip-telefoni tar med sig bredbandstelefonen till en annan adress än den den är registrerad på.

Teleoperatörer som ger kunderna möjlighet att flytta sin ip-telefon har olika system för att hantera det, till exempel att kunderna matar in den nya adressen på operatörens webbplats.

Riktnummer kan försvinna
Post- och telestyrelsen, PTS, ligger nu i slutfasen med en utredning kring hur kopplingen mellan ip-telefoner och SOS Alarm kan förbättras. I den rapport som nu överlämnats till regeringen framkommer det att möjligheten att över huvud taget kunna ringa nödsamtal bedöms som viktigare än att samtalet kan dirigeras till geografiskt korrekt alarmeringscentral.
Samtidigt påpekas att den svenska nummerplanen för telefoni med 264 geografiskt indelade riktnummer nu kompletterats med nummerserier som kan användas i hela landet.
För något åt sedan valde Danmark att ta bort riktnummer och PTS är inte främmande för tanken, enligt rapporten där det står följande: ”på sikt kan det uppstå en situation där telefonnumrens geografiska betydelse urholkas så mycket att det finns skäl att införa en annan struktur för nummerplanen, det vill säga att ta bort riktnummerområdena”. 

Fakta

- SOS Alarm börjar använda mobilnätens basstationer för positionering av nödställda.
- För ip-telefoni införs nya nummerserier som kan användas i hela landet. Men det finns ingen garanti för att det automatiskt går att spåra dem som ringer 112 från en adress som inte meddelats
i förväg.
PTS rapport
om ip-telefoni och nödnummer finns i pdf-format på www.pts.se/Archive/Docu ments/SE/policy_ip_telefoni.pdf