I totalt fem utskott har EUs omstridda antipirat-avtal Acta nu röstats ned, sedan utskottet för internationell handel (huvudansvariga i frågan) valde att rekommendera att EU-parlamentet röstar nej. I EU-parlamentet ska beslutet fattas i början av juli – ett ja där är nödvändigt om Acta ska kunna införas.

– Det här visar att medborgarna kan göra skillnad och att det finns institutioner som lyssnar när medborgarna tar till orda. Det är stort för demokratin, säger Amelia Andersdotter, EU-parlamentariker för Piratpartiet, till Dagens Nyheter.

Acta har varit kontroversiellt, inte minst eftersom avtalet förhandlades fram i hemlighet. Avtalet har mötts av starka protester av bland annat nätaktivister.

Fakta

Acta är ett handelsavtal som reglerar immaterialrätt, till exempel patent och upphovsrätt. Till stor del handlar avtalet om otillåtna kopior av fysiska varor, men även upphovsrätt i digitala sammanhang.

Avtalet förhandlades fram mellan företrädare för EU, USA och nio andra länder.

Acta måste godkännas i EU-parlamentet innan avtalet kan bli tvingande.