Människor delar med sig av privata uppgifter på nätet och allt mer går att kartlägga om enskilda individer. Vilka umgås de med, vilka ringer de, vart handlar de? Information om konsumenter är värdefull och används för att rikta reklam. Detta är något som Socialdemokraterna nu flaggar för att reglera i lag.

"Information om oss konsumenter är värdefull information. I dag används konsumenternas internetvanor för att rikta reklam. Men för ett företag som ska anställa en person kan Facebook- eller Googleuppgifter även ge inblick i vad personen tycker och tänker och vem han umgås med. Ett politiskt parti eller en intresseorganisation kan vilja kartlägga politiska uppfattningar", skriver Morgan Johansson, S, på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt.

I debattartikeln nämns Facebook som exempel. Sedan börsnoteringen pressas företaget av aktieägarna att leverera avkastning och incitamenten för att sälja medlemmarnas information ökar, enligt Socialdemokraterna. Morgan Johansson frågar sig hur många som egentligen läser villkoren i användaravtalen och om det går det att lita på vad som står där när det finns så starka vinstintressen som drar åt andra hållet.

I december förra året presenterade regeringen och Socialdemokraterna en överenskommelse om att en parlamentarisk integritetskommission ska tillsättas. Nu kräver Morgan Johansson och Socialdemokraterna att den kommande kommissionen från ett särskilt uppdrag att rikta in sig på frågorna om förhållandet mellan enskilda och de stora nätjättarna. En bra start vore att kartlägga hur företag som Google, Facebook och Yahoo samlar in information på nätet, hur länge den sparas och vad den används till. Med utgångspunkt från en sådan kartläggning kan man sedan överväga om enskildas integritet bör skyddas med lagstiftningsåtgärder.

Morgan Johansson är ordförande i Socialdemokraternas kriminalpolitiska arbetsgrupp och ordförande i justitieutskottet.