Nosql, big data, minnesdatabaser, databasmaskiner. Det händer mycket på databasfronten just nu.

Den sammanfattande trenden är att de diskbaserade relationsdatabaserna inte längre är allenarådande, utan att man söker tekniska lösningar för specifika situationer.

De databasexperter CS pratar med har gott om förslag på vad som blir nästa heta databastrend. Här är deras förutsägelser.

Nya datamodeller
– Relationsdatabaserna kommer att fortsätta vara viktiga, men vi kommer att se att nya datamodeller används med dem, säger Thomas Padron-McCartney, universitetsadjunkt på Örebro universitet.

Sökfunktioner
– Mer data hanteras i minnet och mer renodlade söklösningar används. Första varvet i en analys kan vara att sålla ut intressanta data med textsökningar. Sedan kör man traditionella databasfrågor i andra varvet, säger Ulf Magnusson, vd på Itera Consulting.

Snabbare överföring
– Jag tror nästa viktiga område blir att överföring av data behöver bli snabbare och säkrare. Det fungerar inte längre att bara överföra filer, säger Mats-Olov Eriksson, dataarkitekt på King.

Gillar grafdatabaser
– Jag är väldigt förtjust i grafdatabaser. Det finns en stor potential för dem när det kommer vettiga frågespråk till dem. Jag tror också att hantering av metadata utvecklas, säger Johan Pettersson, konsult på Big Data.

Ingen databas
– En trend jag tror på är att inte lagra data alls, utan i stället behandlande dem strömmande. Det är otroligt effektivt när det passar, säger Jimmy Nilsson, konsult på Factor10.

Mer standard
– Jag tror man blir mer benägen att skilja på hur data lagras och vad man gör med data. Databasen blir generisk och lagringen av data knuffas ut i molnet, säger Jonas Kjellstrand, Nordenchef för informationshantering på Sas Institute.

Minne standard
– Minnesdatabaser och relationsdatabaser växer ihop. Tidigare har många minnesdatabaser krävt nya sätt att programmera och nya frågespråk, vilket gjort att användningen inte tagit fart, säger Marcus Gullberg, ansvarig för bland annat SQL Server på Microsoft.

Lösare struktur
– Jag tror att traditionella relationsdatabaser får inbyggda nosql-funktioner. En populär trend är att använda databaser som inte har databasscheman, säger Peter Idestam-Almquist, teknikchef på Starcounter.

Fakta

En formell beskrivning av en databas struktur kallas ofta för ett databasschema.
Att en databas är schemalös (schema-less) innebär att det blir enklare att ändra dess struktur under drift. Man kan till exempel lägga till en kolumn, eller ett attribut, utan att avbryta driften av databasen.