Som du kan läsa om här bredvid finns det gott om idéer om vad som kommer att hända på databasmarknaden de närmaste åren. Det är spännande med en vildvuxen kreativ utveckling på området, men en sådan pekar också på ett grundläggande problem: Bristen på standarder.

Nosql-databaser är ett bra exempel. De har skapats som en reaktion på standarder (relationsdatabaser och databasspråket sql) som många ansett har blivit för starka. Så det är naturligt att produkterna som kommer fram inom området är ostandardiserade. Men om de här produkterna ska nå nästa nivå av användning behövs det standardisering av dem.

Det blir en hämmande faktor att vara tvungen att skriva olika kod för att använda olika databaser av en viss typ. Det blir jobbigt med många olika typer av arkitekturer för att hantera data på ett företag. Det är hög tid för åtminstone en viss grad av standardisering inom nosql-området.

Även för flera andra kommande databastrender så lär standardisering bli nödvändig. Enkelt uttryckt finns det två huvuområden att koncentrera ansträngningarna till: frågespråk och integrationslösningar. I slutändan handlar det om att undvika låsning till specifika databasprodukter och det ordnas bäst med standardiserade frågespråk och integrationslösningar.

Felet med sql är inte att det är en standard, utan att det ibland är fel standard att förlita sig på.