Vad har Guld­musen betytt för er?
– Jag jobbade inte här då, men vet att priset blev mycket uppskattat och gav ett ökat självförtroende till företaget. Priset är ju ett bevis att man är på rätt spår.

Har priset haft någon betydelse?
– Inte mer än att vi var tvungna att sätta upp en hylla. Jo, det är klart att det har givit väldigt mycket medie­mässigt. För alla företag som är verksamma på internet är medierna viktigt.

Vad har hänt sedan ni fick pris?
– Vi har skapat en mer heltäckande tjänst, utan att för den skull leverera allt för alla. Bland annat har vi fokuserat på projektledare som driver kundorienterade projekt.

– Vi har satt oss in i hur var­dagen ser ut för en projektledare och därefter hjälper vi till och gör och avlastar projektledarens jobb med att få ihop möten, veckorapporter, ­status och olika delar av projekt.

Ledde priset till någonting?
– Alla sådana här utmärkelser skapar incitament för företag. Uppmärksamheten är bra både för intern och extern marknadsföring.

Betyder priset någonting för branschen som helhet?
– Ja, som ett sätt att legitimera it-branschen över huvud taget. Tidigare var branschen något för få personer som var väldigt kunniga. Sedan hände väldigt mycket som gjorde att branschen fick dåligt rykte. Att lyfta fram bra exempel är positivt för hela branschen.

Hur bra är svenska företag på att lyfta fram sig själva?
– Inte så bra men de börjar bli bättre. Jag tror att det handlar om den svenska mentaliteten – att det inte är riktigt fint att lyfta fram sig själv.

Vad händer med priset om tio år?
– Jag tror framför allt att det kommer att delas upp. Det är lite för ­generellt just nu. Flera nya kate­gorier tillkommer i takt med att det växer fram nya affärsmodeller.

– Tidigare bestod branschen av företag som säljer program, hårdvara eller konsultverksamhet. Nu finns mängder av nya företag, som spel- och pokersajter med avancerade it-lösningar i botten. Företag som Google utvecklar helt nya affärer i takt med att den tekniska utvecklingen fortskrider.

Fakta

Projektplatsen säljer projektvertyg och en webbtjänst för att hantera projekt. Företaget blev årets it-rookieföretag 2000. Då arbetade Pelle Hjortblad på Song Networks och har nu arbetat på Projektplatsen i ett och ett halvt år.