Vad hade priset för betydelse för er?
– Det hade en viss betydelse i Sverige, men ganska begränsat i andra länder.

Fick ni Guldmusen vid rätt tidpunkt?
– Det var relativt bra tajming, men ett eller två år tidigare hade varit optimalt.

Vad har hänt sedan ni fick priset?
– 1997 tillhörde vi fortfarande Saab Combitec, men året därpå köptes Telelogic ut av privata investerare.

– Sedan börsintroduktionen i mars 1999 har vi också kunnat köpa bolag. Om man ser till antalet anställda var vi mellan 80 och 90 anställda när vi fick priset, nu är vi strax under 1 100 personer. Vi omsatte 100 miljoner kronor 1997, nu ligger omsättningen på 1,3 miljarder kronor.

Vad har priset för betydelse för branschen som helhet?
– För små bolag med bra idéer är priset ett utmärkt sätt att få synlighet och även rätt bra ur marknadsföringsperspektiv.

Vad har Telelogic lärt sig under de år företaget funnits?
– Att det är viktigt att skapa ett namn och att kunden inte kommer bara för att vi har en bra produkt.