När Öresundsbron invigdes sommaren 2000 tog intresset för att pendla över sundet fart rejält. Inom kort färdades 20 000 personer till grannlandet för att jobba, varav mellan 16 000 och 17 000 var svenskar.

Med tanke på att danska it-arbetsgivare lockade med högre löner befarade de svenska it-företagen att kampen om kompetensen i regionen skulle hårdna rejält.

Och visst blev det tuffare att rekrytera, medger Axel Holtås, vd på Know IT Mobile, men inte lika illa som befarat.

– Sedan tre år tillbaka tar faktiskt inte den danska sidan så mycket av den svenska it-arbetskraften som tidigare, på grund av finanskrisen. Löneskillnaderna är fortsatt stora, det lockar en del svensk kompetens. Differensen är allt mellan 30 och 80 procent, säger han när vi träffas på Know IT Mobiles kontor i centrala Malmö som de delar med tre andra Know IT-dotterbolag.

Förutom chefer är SAP-konsulter den yrkesgrupp som tjänar allra bäst i danska bolag jämfört med sina svenska kolleger – en löneskillnad på upp till 80 procent.

– När Nokia nyligen sade upp personal i Danmark hoppades vi kunna rekrytera konsulter, men det var för svårt att matcha lönerna, konstaterar Axel Holtås.

Även om de senaste årens ekonomiska kris i Europa varit mer kännbar för Danmark, är Sydsverige den del av Sverige som drabbats hårdast. Extra påtagligt blev det när de större arbetsgivarna, bland andra Sony Ericsson, började skära ner kraftigt 2008.

De skånska konsultbolagen drogs med förluster medan branschen i andra delar av landet fortfarande visade svarta siffror.

– Under ett par år var marknaden besvärlig och prispressen stor. De senaste 18 månaderna har marknaden däremot blivit betydligt bättre. Nu är det framför allt mindre, Skånebaserade företag, som Axis och Qliktech, som vuxit sig större och tar in allt mer kompetens.

Enligt Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren, är det flera faktorer som gör Öresund unikt. Regionen karaktäriseras av stora arbetsgivare som Sony Mobile, Sigma, Epsilon, Axis, ST Ericsson och Qliktech. Samtidigt finns det en uppsjö av mindre företag som på ett eller annat sätt har sitt ursprung i Ericsson.

– Skåne har haft stor nytta av Öresundsregionen rent affärsmässigt. Den har gjort att vi kunnat hävda oss bra inom tjänstebranschen, bland annat inom it.

Konkurrensen om it-personal har varit märkbar, men samtidigt har de svenska arbetsgivarna gjort vad de kunnat för att hänga med lönemässigt för att behålla kompetensen, förklarar Per Tryding.

– Konkurrensen från Danmark har dragit upp lönerna i Malmö och Lund. För många är det ändå värt att pendla 40 minuter.

Att mobilutvecklingen är det absolut starkaste på it-området som Sydsverige har att erbjuda råder det ingen tvekan om. Raden av framgångsrika företag är lång – TAT, Scalado och Sony Mobile bara för att nämna några.

– Mobilappar för såväl Android som IOS är det stor efterfrågan på, men även mobilanpassade platser är hett. Där är det ett stort tryck eftersom webben och mobilitet konvergerar, säger Axel Holtås som spår att mobil e-handel är en del som växer explosionsartat i framtiden.

– Även traditionell systemutveckling efterfrågas mycket. Det är såväl Java- och Dotnetkonsulter, specialister, arkitekter som utvecklare med kompetens inom exempelvis Websphere, tillägger han.

Hur ser du på framtiden för den sydsvenska it-marknaden?

– Den är fortsatt god. Många nystartsföretag växer och man ser mycket spinoffer inom mobiltelefoni. Skåne blir fortsatt starkt inom området. Det finns flera intressanta bolag på väg upp, som Flatfrog och Scalado, men också företag sig vuxit sig större, som Anoto, Axis och Qliktech är viktiga för oss. Sammantaget ökar de mindre bolagens betydelse i förhållande till resten.

Vad händer för Skånes del när det vänder uppåt i Danmark?
– Då blir konkurrensen om kompetensen ännu hårdare. Däremot finns det väldigt lite inom mobil utveckling och mobila appar i Danmark, detsamma gäller industriella lösningar och inbyggda system. Det kommer att uppstå ett större sug efter traditionella systemutvecklare inom SAP, Java, Dotnet och affärssystem. Det drar mycket kompetens.

Fakta

När de stora konsultköparna drog ner 2008/2009 drabbades konsultbolagen i området hårt. En del av styrkan kunde arbeta med mobila applikationer i stället. Testkonsulterna var en av de hårdast drabbade grupperna, eftersom många av de stora aktörerna valde att outsourca detta.

Många konsulter fick nya uppdrag i Göteborg. Till skillnad från Skåne ”tuffade marknaden på där” och många pendlar dit från Malmöområdet än i dag, förklarar Axel Holtås.

1. Prispressen i konsultbranschen i Sydsverige har legat på 10–15 procent plus inflation de senaste fem åren. Nu ökar priserna i stället, vilket gör att bolagen börjar gå med vinst.

2. De stora konsultköparna vill outsourca allt mer. I stället för att ha konsulter hos sig väljer de att offshora eller låta lokala aktörer sköta olika delar av it-verksamheten för att sänka sina kostnader.

3. Marknaden är god för nya ingenjörer. Många företag samarbetar med högskolorna och universiteten i Malmö och Lund. Särskilt Malmö högskola har valt att styra sin it-utbildning utifrån behovet på arbetsmarknaden.

4. Mobil e-handel blir allt hetare. I framtiden gör företagen intranätet tillgängligt från mobilen. Allt från tidrapportering, orderhantering och affärssystem kommer att ligga där.