På utvecklarkonferensen Google I/O fortsätter sökjätten presentera nyheter. På torsdagen lanserade företaget en ny version av Google App Engine. En av de stora nyheterna i version 1.7 av Googles plattformstjänst är att det nu finns möjlighet att hålla datan specifikt inom EUs gränser.

Tidigare har all applikationshantering gått via Googles nordamerikanska datacenter. Det har gjort att vissa kunder inte haft möjlighet att använda App Engine av juridiska skäl. Det gäller framförallt i hanteringen av känslig data, som personuppgifter och dylikt.

CS har tidigare skrivit om Salems kommun, som var den första kommunen i Sverige som valde Google plattformstjänst, men som fick skarp kritik av Datainspektionen. Bland annat eftersom kommunen inte hade någon kontroll över var datan fysiskt fanns.

I nya App Engine kommer kunder ha möjlighet att välja att hålla datan inom EU i Google Europeiska serverkluster, men inledningsvis är det endast premiumkunder som har den möjligheten.

Bland andra nyheter i den nya App Engine-versionen finns även stöd för att hosta sina applikationer på egna domäner även med ssl-kryptering och har stöd för SNI, som ger möjligheten att låta flera domäner dela samma ip-adress, men ändå använda olika certifikat, och virtuella ip-adresser (vip). Både SNI och vip finns att få för en mindre extrakostnad.