Den som vill ha klarhet om marknadsandelar för webbläsare lär vara förvirrad just nu. Enligt Net Applications är Microsofts Internet Explorer störst med en andel på 54 procent. Enligt Statcounter är Googles Chrome störst med en andel på 32,8 procent.

Det som talar för Internet Explorer är att ledningen är stor framför konkurrenterna i Net Applications undersökning. Mozillas Firefox är tvåa med 20,1 procent och Chrome trea med 19,1 procent. I Statcounters undersökning är Internet Explorer tvåa med 32,3 procent och Firefox trea med 24,6 procent.

Det är inte bara uppgifterna om de olika webbläsarna som skiljer sig åt mellan de båda undersökningsföretagen. Man presenterar även olika uppgifter om andelarna för de olika versionerna av Internet Explorer.

Enligt Net Applications har Internet Explorer 6 en andel på elva procent, enligt Statcounter har den gamla trotjänaren bara 1,8 procent. För version 9 är de angivna andelarna 33,3, respektive 51,1 procent.

Fakta

Net Applications räknar unika besökare på cirka 40 000 webbplatser som företaget övervakar åt sina kunder. Statcounter räknar sidvisningar för cirka tre miljoner webbplatser. Net Applications viktar uppgifterna beroende på antalet användare i de olika länderna, vilket Statcounter inte gör.