Google har sedan tidigare publicerat en rapport vilken visar de länder som vill censurera viss information från söktjänsten. Googles rapport belyser även vilka länder som begär ut information om vissa användare.

Nu följer Twitter i Googles fotspår och släppte i går företagets första rapport som visar vilka länder som begär ut information om tjänstens användare. Rapporten avslöjar att USA står för en klar majoritet bland de länder som begärt ut information om vissa användare.

Mellan 1 januari och 30 juni fick Twitter 679 förfrågningar från amerikanska myndigheter som gällde 948 användare på tjänsten. Japan hamnar på en andraplats med 98 förfrågningar kring 147 användare.

USA har även det största antalet användare, Japan hamnar på tredjeplats efter Brasilien.

Enligt Twitter gav företaget ut information om användarna i 75 procent av de förfrågningar som kom från amerikanska myndigheter. De flesta förfrågningar handlade om brottsutredningar. Antalet förfrågningar under årets första halvår har enligt Twitter redan överstigit det totala antalet förfrågningar under hela 2011.

IDG News